Den danske klimaminister, Lars Aagaard (M), har meddelt, at den danske stat har planer om at indtage en medejerrolle i fremtidens havvindmølleparker.

Aagaard delte denne information i et skriftligt svar til finansavisen Børsen, i kølvandet på avisens oplysninger fra adskillige kilder om regeringens hensigt om at fremme statens medejerskab i den kommende vindenergiproduktion.

“Vi tager udgangspunkt i en model, hvor der er statsligt medejerskab kombineret med en koncessionsbetaling,” skrev Aagaard. “En sådan model med statsligt medejerskab, som vi har haft succes med i Nordsøen, vil give staten større indsigt i vigtige infrastrukturer og samtidig sikre, at samfundet får en del af gevinsten ved at udnytte det danske havområde, en ressource, vi alle deler.”

Aagaard gik dog ikke i detaljer om den nøjagtige andel af det statslige medejerskab i sit skriftlige svar. Imidlertid har Børsen fra flere kilder fået at vide, at regeringen foreslår oprettelsen af et statsligt selskab for at erhverve medejerskab i havvindmølleparker.

Ifølge Børsen vil regeringen etablere et statsligt medejerskab på 25 procent gennem dedikerede selskaber, også kendt som SPV’er. Disse selskaber vil eje en fjerdedel af de nye havvindmølleparker med en samlet kapacitet på seks gigawatt, der planlægges opført i det kommende år.

I april blev ni lande, herunder Danmark, enige om at fordoble mængden af elektricitet genereret fra havvind i Nordsøen. Den nye målsætning betyder, at de ni lande samlet vil opbygge en kapacitet til 130 gigawatt havvind i 2030 og 300 gigawatt i 2050. Dette er en fordobling i forhold til den målsætning, som fire lande – Danmark, Tyskland, Holland og Belgien – fastsatte på Nordsø-topmødet i Esbjerg sidste år.