Tøjforhandleren Axel Kaufmann ApS har erkendt at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Virksomheden betaler 6 millioner kroner i bøde, og to ledende medarbejdere betaler hver 120.000 kroner i bøde.

– Kaufmann og to ledende medarbejdere betaler bøder for at have deltaget i ulovlig informationsudveksling med deres leverandør, Hugo Boss. Det forhold, at leverandøren også var aktiv på samme marked, gjorde, at informationsudvekslingen var i strid med konkurrencereglerne, siger Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Tine Rønde.

Sagen understreger, at virksomheder bør udvise særlig forsigtighed, når de udveksler oplysninger med deres leverandører, især når leverandøren selv er aktiv på samme marked.

Kaufmann har betalt 6 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven ved at udveksle oplysninger om blandt andet priser med en konkurrent. Endvidere har to ledende medarbejdere fra Kaufmann hver betalt 120.000 kroner i bøde for at have medvirket til overtrædelsen.

Sagen indgår i et sagskompleks, hvor Hugo Boss ulovligt har udvekslet information med de to forhandlere Kaufmann og Ginsborg om priser, rabatter og/eller mængder ved fremtidige udsalg. Hugo Boss er leverandør til de to tøjforhandlere, men er også konkurrent, da Hugo Boss sælger Boss-produkter i egne butikker.

Hugo Boss og Kaufmann har udvekslet informationer fra januar 2014 til november 2017.

Andre dele af sagskomplekset verserer fortsat i retssystemet.

I 2020 afgjorde Konkurrencerådet, at flere tøjforhandlere, herunder Kaufmann, havde overtrådt konkurrenceloven. Siden har Konkurrenceankenævnet samt Sø- og Handelsretten stadfæstet, at informationsudvekslingen var ulovlig.

Det er National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som står for den strafferetlige forfølgelse af sagerne.