Til det kommende Europa-Parlamentsvalg den 9. juni 2024 er jeg stolt af at repræsentere Dansk Folkeparti. Mit ønske om at deltage i dette vigtige valg udspringer af en dyb forpligtelse til at arbejde for danske interesser.

Jeg mener at EU underminerer Danmarks nationale suverænitet. Medlemskabet indebærer en overførsel af beslutningskompetence fra den danske regering til EU-institutionerne. Dette fører til, at vigtige nationale beslutninger træffes uden tilstrækkelig hensyntagen til danske interesser og værdier.

Jeg vil bekæmpe det demokratiske underskud, som lever i bedste velgående i EU. Beslutningsprocesserne i EU-institutionerne er ofte komplekse og fjerne fra danskerne, hvilket resulterer i manglende direkte indflydelse for den danske befolkning på vigtige beslutninger. Dette underminerer det repræsentative demokrati, som vi i Dansk Folkeparti vægter højt.

Jeg nærer også en dyb bekymring over konsekvenserne af EU’s princip om fri bevægelighed. Det har indlysende negative påvirkninger for det danske arbejdsmarked, velfærdsydelser og sociale strukturer som følge af indvandring fra andre EU-lande. Derfor skal vi tage kontrollen tilbage, ved at udtræde af Schengen-aftalen så vi kan få indført permanente grænsekontrol for at beskytte danmarks interesser.

I Dansk Folkeparti er vi også kritiske overfor EU’s økonomiske politik og deres såkaldte bidragssystem. Jeg mener, at Danmark betaler mere til EU, end det vi får tilbage, og at det har negative konsekvenser for den danske økonomi.Samtidigt har EU’s beslutninger om økonomi direkte påvirkning på dansk erhvervsliv og beskæftigelse.

Afslutningsvis ønsker jeg at fremhæve min bekymring om, at EU’s politikker og reguleringer mangler tilpasningsevne til nationale forhold og værdier. Denne ensartet tilgang truer den kulturelle mangfoldighed i medlemslandene og fører til en standardisering, der ikke tager tilstrækkeligt hensyn til dansk kultur og traditioner.

Den 9. juni 2024 er en mulighed for os alle til at deltage i den demokratiske proces og påvirke den retning, vi ønsker for Danmark. Jeg ser frem til at arbejde hårdt, lytte til vælgerne og forfølge Dansk Folkepartis vision om mere dansk suverænitet.

Med venlig hilsen
Sune Nørgaard Jakobsen
Kandidat til Europa-Parlamentvalget 2024