Regeringens udspil om flere faglærte til den grønne omstilling har fornuftige investeringer i udstyr og kompetencer til erhvervsskolerne. Men forslaget om at oprette tre klimaerhvervsskoler er en virkelig dårlig idé.

– Det er kærkomment og på tide, at der kommer midler til de udstyrstunge uddannelser, som er vigtige for den grønne omstilling. Det har vi efterspurgt længe. Man skal dog være opmærksom på, at de 300 mio.kr. hurtigt kan få ben at gå på – det er jo ikke et varigt løft, siger forbundssekretær og ansvarlig for uddannelse Kasper Palm.

Han understreger, at det er positivt, at pengene bliver givet direkte til skolerne, så skolerne ikke skal bruge unødige ressourcer på at søge puljer.

Dansk Metal er fortsat skeptiske over for ideen om at oprette tre klimaerhvervsskoler.

– Det var en dårlig idé, da den kom frem i 2021, og det er det stadig. Når man lige hører det umiddelbart, så giver det måske mening at oprette klimaerhvervsskoler for at gøre noget ved klimaet. Men for os, der arbejder med det til daglig, er det et lidt skævt forslag, som regeringen fremlægger. Alle relevante fag på alle erhvervsskoler skal jo være grønne, og det er en udvikling, der er i fuld gang. Derfor giver det ingen mening kun at udpege tre skoler til at være grønne frontløbere. Og har man gjort sig tanker om, hvilket signal det sender om de andre skoler – skulle de så være sorte? Det er de jo absolut ikke, for alle unge faglærte på de tekniske uddannelser skal jo arbejde med den grønne omstilling, siger Kasper Palm.

Han påpeger, at de 500 mio.kr. til klimaerhvervsskolerne kunne bruges bedre og give mere grøn omstilling, hvis alle skoler fik gavn af pengene.

Med udspillet lægges der op til, at flere lærlinge kan tage en del af deres uddannelse i udlandet og komme på studieture.

– Det er godt med udsyn, og at man kan prøve sit fag af uden for landets grænser. Det har vi gode erfaringer med, og vi tror, at det også vil gøre uddannelserne mere attraktive. Så det er positivt, at regeringen vil gøre det nemmere, siger Kasper Palm.

Dansk Metal ser frem til indgå i drøftelserne om rammerne for, hvordan pengene i udspillet kan bruges bedst.