12,5 pct. af eleverne, der afsluttede 9. klasse tidligere i sommer, opnåede ikke 02 i dansk og matematik. Det er den højeste andel siden 2017. Unge, som ikke får mindst 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve, har markant højere risiko for at stå uden ungdomsuddannelse som 25-årig.

I sommeren 2023 afsluttede ca. 64.000 elever 9. klasse.

Figur 1 viser, at hver ottende af dem ikke fik 02 i dansk og matematik til afgangsprøven. Det dækker både over elever, der var til afgangsprøverne uden at opnå 02 i dansk og matematik, og elever, der manglede et eller flere prøvefag i dansk og matematik. De to grupper er omtrent lige store og udgjorde ca. 6,2 pct. af 9.-klasseseleverne. Samlet har 12,5 pct. af 9.-klasseseleverne ikke bestået dansk og matematik, hvilket svarer til ca. 8.000 elever, jf. bilagsfiguren nederst i analysen.

Den samlede andel af unge, som ikke opnåede 02 i dansk og matematik i 2023, ligger højere end i årene inden corona og er omtrent på niveau med den årgang, som forlod 9. klasse i 2017.

Uddannelseschancerne øges markant, hvis man får 02 i dansk og matematik

Om de unge opnår 02 i dansk og matematik, er en vigtig indikator for, om de lykkes med senere at gennemføre en ungdomsuddannelse.

AE har tidligere vist, at chancen for at gennemføre en ungdomsuddannelse, før man er 25 år, er markant højere blandt udsatte unge, der har fået 02 i dansk og matematik.1 Se Figur 2 nedenfor.

Det gælder på tværs af social baggrund, men især blandt unge med mange såkaldte risikofaktorer øges uddannelseschancerne markant, hvis de får 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve.

Unge med mange risikofaktorer, der får mindst 2 i dansk og matematik, klarer sig godt
Figuren viser, hvor mange unge, der har fået en ungdomsuddannelse fordelt efter antal risikofaktorer og karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse.