Regionrådet har den 24. april 2023 truffet en beslutning om at undersøge flere muligheder for organiseringen af betjeningen af lægevagten om natten. Dette sker ved at sende natbetjeningen i udbud og delvist udbud, samt ved at undersøge en tredje model. Et stort flertal i regionsrådet stemte for forslaget, heriblandt SF og Enhedslisten, som dog stemte imod at sende den samlede lægebetjening om natten i udbud.

Jette Damsø Henriksen (A), medlem af regionsrådet, har udtalt sig om sagen og giver udtryk for en pragmatisk tilgang til spørgsmålet om organiseringen af lægevagten om natten.

– Det er ikke groet i vores have, at vi skulle tage den hjem, det er en del af forhandlingen. Hvis vi tog den hjem om natten, så kunne vi lave en god aftale på det eksisterende. Det er en mulighed og en udfordring, siger Jette Damsø Henriksen.

Henriksen anerkender, at beslutningen nu er truffet, og ser dette som en mulighed for at finde den bedste løsning for lægebetjeningen om natten, hvad enten det indebærer en hjemtagning, en blanding af egen drift og en ekstern leverandør eller noget helt tredje.

– Men nu er det besluttet, derfor ser jeg det som en mulighed for at man hjemtager det, eller laver en blanding af at vi selv klarer noget og at en ekstern leverandør også tager noget. Det er dog ikke ukompliceret, siger hun.

Henriksen påpeger, at der skal være fokus på at sikre tryghed og kvalitet for borgerne i forbindelse med organiseringen af lægevagten om natten.

– Inden vi får lavet udbudsmaterielt skal vi være sikre på at alle kan føle sig sikre i det. Det er en mulighed for at tænke nye tanker, siger Jette Damsø Henriksen.

Hun understreger også, at opgaverne om natten kan være anderledes end dem om dagen, hvilket kan have betydning for, hvordan lægevagten skal organiseres.

– Måske der ikke er så meget tryk på om natten, men det er muligvis de lidt tungere opgaver der ringes med, spørger Jette Damsø Henriksen.

Jette Damsø Henriksens udtalelser viser en åbenhed over for forskellige løsninger og en forståelse for, at der ikke nødvendigvis er én rigtig måde at organisere lægevagten om natten på. Det er vigtigt at finde den bedste model, der kan sikre tryghed og kvalitet for borgerne samt tage højde for de særlige udfordringer, der kan opstå i forbindelse med natarbejde.

Regionrådets beslutning om at sende natbetjeningen i udbud og delvist udbud samt undersøge en tredje model er et skridt i retning af at finde den optimale løsning for betjeningen af lægevagten om natten. Det er afgørende, at regionrådet og de involverede parter arbejder sammen om at finde en model, der både tilgodeser patienternes behov og sikrer en effektiv og bæredygtig drift af lægevagten.

Som Jette Damsø Henriksen pointerer, er det vigtigt at tænke nye tanker og ikke låse sig fast på én bestemt model. I stedet bør man udnytte den nuværende situation til at undersøge forskellige løsninger, der kan bidrage til at forbedre betjeningen af lægevagten om natten og samtidig opretholde et højt niveau af tryghed og kvalitet for borgerne.

I denne proces er det vigtigt at inddrage erfaringer fra både hjemtagning og outsourcing af lægevagten, så man kan finde frem til en model, der tager højde for de særlige udfordringer og krav, der er forbundet med natarbejde i sundhedssektoren. Det er også afgørende at lytte til både læger og patienter for at få et indblik i, hvad der fungerer godt og mindre godt i det nuværende system.

I sidste ende er målet at finde en løsning, der sikrer en effektiv og tryg betjening af lægevagten om natten, samtidig med at der tages højde for de særlige udfordringer, der kan opstå i forbindelse med natarbejde.