I et nyligt træk har Hjemmeværnet valgt at åbne dørene for unge med ADHD, på trods af det faktum, at Forsvaret generelt afviser ansøgere med ADHD.

Mens Forsvaret generelt afviser ansøgere med ADHD-diagnose, har Hjemmeværnet påpeget, at de foretager individuelle vurderinger af hver enkelt ansøger, og dermed tilbyder muligheder for både mænd og kvinder med denne diagnose.

Unge, der drømmer om at tjene deres land ved at iklæde sig Forsvarets uniform, men som bliver behandlet for diagnoser som ADHD, har tidligere modtaget breve fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der deklarerer dem uegnede til at udføre værnepligtstjeneste. Dette er dog ikke praksis inden for Hjemmeværnet, der giver plads til individuelle vurderinger.

Hjemmeværnets ledelse, Hjemmeværnskommandoen, bekræfter denne praksis i et skriftligt svar til DR Nyheder. De udtaler, at optagelsen som soldat i Hjemmeværnet er en længere proces, der kræver opfyldelse af en række krav som beskrevet i Hjemmeværnslovens §7. Optagelsen sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Denne praksis er kommet under fornyet debat efter det kom frem, at Forsvaret automatisk afviser ansøgere til værnepligt eller soldateruddannelser baseret alene på ansøgerens lægejournal. ADHD-foreningen og Institut for Menneskerettigheder, mener, at der er behov for mere individualiserede vurderinger, da en ADHD-diagnose kan være forskellig fra person til person.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har udtrykt åbenhed overfor ændringer i Forsvarets optagelsesprocedure. Han har bestilt en redegørelse for sagen, og det forventes, at denne vil blive præsenteret for Folketingets partier i løbet af sommeren.