Den 15. februar 1949 forlod de sidste 800 tyske flygtning Danmark via gennemgangslejren i Kolding. I anledning af 75-årsdagen for denne historiske begivenhed er Kolding Stadsarkiv, Nicolai Biograf og Folkeuniversitet gået sammen om at vise dokumentarfilmen: ”Hitlers tyske flygtninge i Danmark” på årsdagen i Nicolai Biograf. Det sker i en fyldt biografsal, da der kan meldes helt udsolgt allerede inden arrangementets afholdelse. I forbindelse med dokumentaren afholdes en talk med både instruktør Jacob Andersen og historiker John V. Jensen, som er forsker ved Varde Museerne, og som har skrevet om de tyske flygtninge.

I slutningen af Anden Verdenskrig ankom der 250.000 tyske flygtninge til Danmark. Det drejede sig fortrinsvis om kvinder, børn og ældre mænd fra den østlige del af Tyskland, som flygtede i takt med at de russiske styrker nærmede sig Berlin. De fleste danske byer modtog flygtninge. I Kolding fandt man i starten plads til flygtningene på skoler, fabrikker og i forsamlingslokaler. Under besættelsen havde tyskerne i Kolding opført en række større baraklejre til soldater. Efter befrielsen blev disse lejre omdannet til flygtningelejre. Der var bl.a. lejre på Dyrehavevej, Lykkegårdsvej, Kløvervej og på Tvedvej. Ved krigens afslutning befandt der sig ca. 5.000 flygtninge i og omkring Kolding. Heraf befandt ca. 3.500 sig i lejrene. De øvrige flygtninge blev indkvarteret i oplandet, her bl.a. i Hejls, Vejstrup og ved Grønninghoved.

Efter de første kaotiske måneder blev der med hjælp fra Statens Civile Luftværn opbygget et basalt hjælpeapparat, og fra sensommeren 1945 placeres ansvaret hos den i hast nedsatte statslige Flygtningeadministration, 1100 interneringer i alt fra skoler, restaurationer og forsamlingssale reduceres nu til et antal større lejre. I de store lejre som Oksbøllejren etableres senere skolegang helt op til gymnasieniveau, og der arrangeres studiekredse, demokrati-undervisning, og film- & teaterforestillinger for beboerne.

I november 1946 begyndte man at sende flygtningene tilbage til Tyskland. Kolding kom her til at fungere som gennemgangsby for hjemtransport af alle tyske flygtninge i Danmark. Flygtningene opholdt sig i Kolding i nogle få dage, inden de blev sendt videre sydpå i grupper af ca. 800 mennesker. Den 15. februar 1949 forlod de sidste 800 flygtninge Danmark fra gennemgangslejren i Kolding.

I dokumentarfilmen ser fire tidligere flygtningebørn tilbage på den livsfarlige flugt og deres ophold i Danmark. Selvom op mod 17.000 tyske flygtninge døde i Danmark, er mange af de tyske flygtninge, der oplevede opholdet på egen krop, i dag præget af en form for taknemmelighed over for det, som Danmark gav dem.

Filmens idémand er dokumentarist Jacob Andersen, der også tidligere har fokuseret på ukendte kapitler i vores danmarkshistorie i dokumentarfilmen ”Den glemte befrielse – da russerne tog Bornholm”

– For mig var det vigtigt, at give de tidligere flygtninge mulighed for at fortælle om deres oplevelser, mens tid er. For selvom historien om de tyske flygtninge er en anden end det, der foregår i dag, så spejler deres fortællinger og oplevelser på mange måder verden af i dag med fortsatte flygtningestrømme og nationer i krig. Fælles for de medvirkende er, at de alle taler fredens sag – det har oplevelserne fra over 75 år siden givet dem, fortæller Jacob Andersen.

Fakta:

  • Dansk dokumentar fra 2023: 59 min.
  • Filmen er produceret af Copenhagen Film Company, Kort & Dok ved producer Ulrik Gutkin og Casper Høyberg, DFF, der også har været fotograf på filmen.
  • Manuskript og instruktion: Jacob Andersen