I anledningen af Europa-dagen og Danmarks 50 års jubilæum som medlem af EU, er det passende at reflektere over den rolle, EU har spillet i vores nationale og kontinentale skæbne. EU er mere end blot en politisk og økonomisk union; det er en fælles kamp for demokrati, fred og velstand.

Vi behøver kun at se til det østlige Europa, til Ukraine, for at forstå betydningen af denne kamp. Krigen i Ukraine har vist os, at fred i Europa er en skrøbelig ting, som ikke kan tages for givet. EU har stået sammen om at yde økonomisk og humanitær hjælp til Ukraine, og har påtaget sig en vigtig rolle i at mægle og søge en fredelig løsning. Det er i disse øjeblikke, at værdien af europæisk solidaritet og samhørighed virkelig træder frem.

Brexit har også sat sit præg på EU’s nutidige landskab. Storbritanniens udtræden har ikke været uden konsekvenser, og har vist os, at integration er en langt mere givende vej end isolation. Samtidig har det udstillet EU’s fleksibilitet og modstandsdygtighed i lyset af store udfordringer.

For Danmark har vores medlemskab af EU bragt utallige fordele. Vi har haft direkte adgang til det indre marked, hvilket har skabt vækst og arbejdspladser. Vi har haft mulighed for at påvirke beslutninger, der former vores hverdag, fra miljøstandarder til forbrugerbeskyttelse. Vi har nydt godt af EU’s investeringer i forskning, innovation og infrastruktur. Et konkret eksempel er EU’s landbrugspolitik, der har bidraget til vores landbrugssektors konkurrencedygtighed og bæredygtighed.

Derudover har vi i EU en stærk forhandler på vores side i internationale forhandlinger, som klimaaftaler, handelsaftaler og rettigheder. I en verden, der bliver mere og mere globaliseret, er det vigtigere end nogensinde, at vi har en stærk stemme på den internationale scene.

Ikke desto mindre er EU ikke uden udfordringer og er et konstant arbejde i udvikling. Vi skal fortsætte med at reformere og styrke EU, for at sikre, at det forbliver relevant og gavnligt for sine borgere. Vi skal arbejde for at gøre EU mere demokratisk, mere gennemsigtigt og mere ansvarligt over for sine borgere.

Men trods disse udfordringer bør vi ikke overse de utallige fordele, som vores EU-medlemskab har bragt os. Vi bør i stedet tage denne lejlighed til at bekræfte vores engagement i EU og arbejde for at sikre, at det fortsat er et projekt, der tjener vores fælles interesser og værdier.

Danmark har en vigtig rolle at spille i EU’s fremtid. Vi kan bidrage med vores erfaringer og perspektiver for at forme en union, der er endnu stærkere og mere sammenhængende. Vi har brug for EU, men EU har også brug for Danmark.

Som medlem af EU har Danmark mulighed for at påvirke den retning, Europa tager. Vi kan bruge vores stemme til at fremme vores prioriteringer, fra klimaændringer til social retfærdighed. Og ved at arbejde sammen med vores europæiske partnere, kan vi opnå meget mere, end vi kunne på egen hånd.

Europa-dagen er en påmindelse om, hvad vi har opnået sammen, og hvad vi stadig kan opnå. Det er en dag til at fejre vores fælles europæiske arv, vores fælles drømme og vores fælles fremtid. Og det er en dag til at bekræfte vores forpligtelse til at forblive et aktivt og engageret medlem af EU.

For 50 år siden trådte Danmark ind i EU med et håb om et mere fredeligt, velstående og forenet Europa. Lad os bruge denne lejlighed til at forny vores engagement i dette håb, og arbejde sammen for at gøre det til virkelighed.

Halvt århundrede i EU er en milepæl, der fortjener at blive fejret. Men lad os ikke hvile på laurbærrene. Lad os i stedet bruge denne lejlighed til at se fremad og arbejde for at skabe et endnu stærkere, mere demokratisk og mere solidarisk EU for de næste 50 år og derudover. For Danmark, for Europa og for verden.