H.K.H. Prins Joachim tiltræder den 1. september 2023 som forsvarsindustriattaché på Danmarks Ambassade i Washington D.C.

Der vil som følge af grundlovens § 11, 2. pkt. være behov for indhentelse af Folketingets samtykke til, at Prins Joachim kan modtage årpenge under sit ophold i USA. Statsministeren forventer derfor i den kommende uge at fremsætte et beslutningsforslag for Folketinget om samtykke til Prins Joachims modtagelse af årpenge, så længe Prinsen bestrider stillingen som forsvarsindustriattaché på Danmarks Ambassade i Washington D.C. Prins Joachim vil ikke oppebære løn mv. i stillingen som forsvarsindustriattaché, da han modtager årpenge.

Prinsen ansættes som led i opprioriteringen af det dansk-amerikanske samarbejde tiltræder Prins Joachim den 1. september 2023 stillingen som forsvarsindustriattaché på Den Danske Ambassade i Washington D.C. Stillingen er for tre år med mulighed for forlængelse.

Danmark styrker i disse år samarbejdet med USA på sikkerheds- og forsvarsområdet, herunder særligt på det forsvarsindustrielle område. USA er Danmarks vigtigste allierede og strategiske samarbejdspartner, og ansættelsen af Prins Joachim sker for at forstærke samarbejdet med USA.

Prins Joachim tiltræder 1. september 2023 Den Danske Ambassade i Washington D.C.,hvor han som attaché skal dække USA og Canada. Stillingen er for tre år med mulighed for forlængelse.

– USA er vores vigtigste allierede og samarbejdspartner. Det transatlantiske bånd er helt afgørende i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i. Det er vores ambition, at styrke det forsvarsindustrielle samarbejde markant med USA, og Prins Joachim vil i høj grad bidrage hertil, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Prins Joachim vil som forsvarsindustriattaché referere til Forsvarsministeriet og i det daglige virke til  Ambassadøren og Forsvarsattachéen i Washington D.C. Som et led i opprioriteringen af det dansk-amerikanske samarbejde vil der samtidig blive udpeget en assisterende forsvarsindustriattaché.

Prins Joachim har et indgående kendskab til Forsvaret med bl.a. gennemførelsen af en militær lederuddannelse, erfaring som forsvarsattaché i Frankrig samt viden inden for det forsvarsindustrielle område, og det er kvalifikationer, han kan trække på i stillingen som forsvarsindustriattaché i Washington D.C.

– Jeg er stolt over, at jeg fortsat får mulighed for at repræsentere Danmark internationalt på sikkerheds- og forsvarsområdet. Det transatlantiske samarbejde er et højt prioriteret område, og jeg er beæret over, at man har fundet mig kvalificeret til opgaven, siger Prins Joachim.

Prins Joachim vil fortsat varetage visse opgaver for Kongehuset i det omfang arbejdet som forsvarsindustriattaché tillader det.

Statsministeren vil fremsætte et forslag til Folketingsbeslutning om Prins Joachims modtagelse af årpenge udenfor riget, så længe han bestrider stillingen som forsvarsindustriattaché på Danmarks ambassade i Washington.

Militær baggrund
​​Prins Joachims militære uddannelse begyndte i 1987 som rekrut i Dronningens Livregiment. I 1988 blev Prins Joachim udnævnt til sergent, og i 1989 fulgte udnævnelsen til løjtnant i reserven. Efter udnævnelsen til løjtnant gjorde Prins Joachim fra 1989-90 tjeneste som delingsfører i en kampvognseskadron ved Prinsens Livregiment.

I 1990 blev Prins Joachim udnævnt til premierløjtnant af reserven og i 1992 fulgte, efter gennemførelse af videreuddannelsestrin I for officerer af reserven (VUT I), udnævnelse til kaptajn af reserven. Fra 1996 til 2004 var Prins Joachim chef for en kampvognseskadron i mobiliseringsstyrken ved Prinsens Livregiment og fra 2005 tilknyttet Danske Divisions stab som major af reserven.

Efter udnævnelse til oberstløjtnant af reserven i 2011 er Prins Joachim udpeget til chef for Forbindelsesofficersgruppen i Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland.

I april 2015 blev Prins Joachim udnævnt til oberst af reserven i Hæren.

Den 1. november 2015 tiltrådte Prins Joachim i en ny stilling som særlig sagkyndig i Forsvaret i forhold til implementeringen af et nyt totalstyrkekoncept, der skal styrke anvendelsen af frivillige i Hjemmeværnet og personel af reserven.

Prins Joachim gennemførte en militæruddannelse på École Militaire i Frankrig i september 2019-2020.

Den 1. september 2020 tiltrådte Prins Joachim i stillingen som forsvarsattaché på Danmarks Ambassade i Paris. Prins Joachim blev udnævnt til brigadegeneral i Hæren.