Mandag den 6. februar 2023 iværksatte Fyns Politi en aktion i forbindelse med våbenkontrol blandt våbensamlere på Fyn. Formålet med våbenkontrollen er at kontrollere våbensamlinger og våbenopbevaring. Flere kontroller er på vej.

Fyns Politi kunne i forbindelse med mandagens kontrol konstatere, at 57% af de besøgte våbensamlere ikke havde orden i sagerne – f.eks. var der et tilfælde, hvor våbnet lå gemt på loftet, mens der i andre tilfælde var tale om våbenskabe, som ikke var fastmonterede. Bøden for sådanne overtrædelser ligger på 6.000 kroner.

– Selvom det er våben, der ikke lige umiddelbart anses som farlige, er det vigtigt, at folk har styr på de betingelser, der er for at have et samlevåben. De skal opbevares ordentligt og sikkert, for ellers kan det ende ud i meget dyre bøder, siger politikommissær Michael Løkke fra Fyns Politi.

Fyns Politi forventer at fortsætte kontrollen hos våbensamlerne i den nærmeste fremtid, så hermed en venlig opfordring til alle relevante borgere i kredsen om at sikre sig, at man har styr på reglerne.

Fakta om våbensamlere

Våbensamlere er personer, der har en særlig interesse for historiske våben, dvs. hovedsagelig våben fra 1870-1890 og i særlige tilfælde også nyere våben. For at kunne opnå våbensamlertilladelse fra politiet, skal særlige sikkerhedsforanstaltninger ifm. opbevaring være opfyldt, såsom godkendte fastmonterede våbenskabe, hvori våbnene skal opbevares. Ligeledes skal samlerne have en god vandel og gode person