Fyn fik fra juni 2022 til juni 2023 321 nye offentlige ladepunkter. Dette bragte Fyns samlede antal offentlige ladepunkter op på 803. Det udgør en stigning på 67 procent, i samme periode vækstede Fyns lynladepunkter med 55 procent, samtidig med at der blev solgt 64 procent flere elbiler i juni i år end juni sidste år. 

Selvom Fyn i juni havde 803 ladestandere mod 482 ladestandere i juni 2022, så er væksten i antallet af både ladestandere og lynladestandere bremset i løbet af året. I årets begyndelse startede Fyn ud med flotte væksttal i antallet af ladestandere og lynladestander på hhv. 138 procent og 179 procent, men som året er løbet frem er den vilde vækst aftaget og juni måned slutter halvåret af med de laveste vækstal for ladestander, sammenlignet med første halvår af 2022. De gennemsnitlige tal for første halvår af 2023 lander dermed lidt under landsgennemsnittet, på hhv. knapt 95 procent for ladepunkter generelt og 103 procent for lynladepunkter. Landsgennemsnittet var i samme periode på hhv. lidt over 95 procent for ladepunkter generelt og lidt over 110 procent for lynladepunkter. 

– Fyn er vært for meget færdsel og gennemkørsel, derfor er det afgørende, at øen kan tilbyde offentligt tilgængelige lynladepunkter, således at der ikke skabes kødannelser på de store restepladser, siger Mads Rørvig, adm. Direktør i De Danske Bilimportører.

13 elbiler pr. offentligt ladepunkt 

I juni 2022 skulle 12,9 elbiler deles om hvert offentligt ladepunkt på Fyn. Dette tal var i juni 2023 faldet en anelse til 12,7 elbiler per offentligt tilgængelige ladepunkt. Udviklingen har dermed gået meget langsomt. Dette betød at der i juni 2023 blot var 2 procent vækst i antallet af ladepunkter pr. elbil. Fyn ligger lidt over landsgennemsnittet der lyder på 11,1 elbil pr. ladestander.

I juni 2022 måtte 75 elbiler deles om hvert lynladepunkt, dette steg i juni 2023 til 79 elbiler pr. lynladepunkt, hvilket er en tilbagegang på 5 procent. Dette tyder på at tilvæksten af lynladestandere ikke kan følge med tilvæksten af elbiler. Dog ligger Fyn godt placeret ift. landsgennemsnittet, hvor 128 elbiler må deles om hvert lynladepunkt.