Antallet af ladepunkter i Danmark er vokset med 7.528 nye ladepunkter siden oktober 2022, hvilket har bragt Danmark op på 15.785 offentligt tilgængelige ladepunkter. Fremgangen er positiv, men der skal turbo på udrulningen af ladestandere, hvis de skal følge med de mange nye elbiler.

Danmark blev 7.528 nye ladepunkter rigere i perioden fra oktober 2022 til oktober 2023. I oktober måned 2022 var der i Danmark 8.257 offentligt tilgængelige ladepunkter. I oktober 2023 var dette tal vokset markant til 15.785. Stigningen svarer til en procentvis fremgang på 91 procent sammenlignet med oktober måned sidste år.

Der var i perioden også fremgang blandt lynladepunkterne, som blev mere end fordoblet. Antallet af lynladepunkter voksede fra 706 lynladepunkter i oktober 2022 til 1.422 i oktober 2023, hvilket svarer til en procentvis fremgang på 101 procent.

Den store stigning i antallet af ladestandere betød at færre biler måtte deles om hvert ladepunkt. I oktober 2023 måtte 11 elbiler deles om hvert offentligt tilgængelige ladepunkt på landsplan. Det er en klar forbedring fra samme måned sidste år, hvor 12 elbiler måtte deles om hvert offentligt tilgængelige ladepunkt. For lynladepunkterne skete også en udvikling i perioden. Her måtte 125 elbiler deles om hvert offentlige tilgængelige lynladepunkt, hvilket er en klar forbedring fra niveauet i oktober 2022, hvor 145 elbiler måtte deles om hvert offentligt tilgængelige lynladepunkt. Denne udvikling vidner om bedre forhold for landets elbilister, da det er en forbedring af ladeinfrastrukturen, der resulterer i nemmere opladning.

– Vi er glade for, at antallet af biler der skal deles om hver ladepunkt er faldende. Mere tilgængelig ladeinfrastruktur er et vigtigt skridt i den grønne omstilling af bilparken. Mere kan dog fortsat gøres, og især kommunerne spiller en nøglerolle i udrulningen af ladeinfrastruktur. Vi foreslår, at danskerne får laderet, så opladning bliver let tilgængeligt for alle elbilister, siger Mads Rørvig, Adm. Direktør for De Danske Bilimportører.