Olie og gas til opvarmning skal på sigt udfases og erstattes med grønne varmekilder til fjernvarmenettet. Det er der nu lagt rammerne for i den anden delaftale om vedvarende energi i Middelfart Kommune.

En stor del af Middelfart Kommunes husstande opvarmes allerede i dag med fjernvarme uden brug af olie og naturgas. Men der er stadig lokalområder og bysamfund – primært i den østlige del af kommunen – der opvarmes med naturgas og olie – enten i fælles systemer eller med individuelle olie- og gasfyr eller i kraft af, at en mindre del af forsyningen produceres med gas.

For at borgerne i den østlige del af kommunen – Bubbel, Brenderup, Båring, Asperup, Gelsted, Ejby, Nørre Aaby og Fjelsted Harndrup – skal have adgang til grøn og billig fjernvarme, undersøges nu varmemulighederne i et eventuelt sol- og vindmølleprojekt øst for Rolund/syd for Nørre Aaby, opsamling af overskudsvarme fra industrien og et eventuelt biogasanlæg.

Det har et flertal af Middelfart Byråd netop indgået en ny VE-delaftale om med fokus på grøn varmeforsyning.

– Flere borgere og virksomheder i Middelfart Kommune skal have mulighed for at få grøn strøm og grøn varme. Derfor er jeg meget glad for, at vi kan præsentere denne aftale, som sikrer, at vi kommer til at producere tilstrækkelig billig og grøn varme – også til den østlige del af kommunen, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Forligskredsen bag den anden VE-delaftale er den samme som ved den første VE-delaftale – Socialdemokratiet, Konservative Folkepartis Morten Weiss-Pedersen, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti.

For at kunne udfase naturgas og olie skal der skaffes grøn varmeforsyning til omkring 1.200 husstande indenfor fjernvarmeområdet i den østlige del af kommunen. Hertil kommer udfasning af naturgas i erhvervsområderne svarende til forbruget i cirka 400 husstande. Effekten ved at udfase de fossile varmekilder helt og erstatte dem med CO2-neutrale kilder vil være cirka 6.000 tons CO2 reduktion.

– Der er behov for flere grønne varmekilder for at kunne udfase olie, kul og naturgas og dermed sikre en mere grøn og bæredygtig varme – både på kort og lang sigt. Med aftalen sikrer vi, at der bliver produceret nok varme, så lokalsamfundene fortsat kan vokse med boliger og erhverv, samt imødekomme et eventuelt fremtidigt behov for at udfase biomassen på længere sigt, siger Johannes Lundsfryd Jensen og fortsætter:

– Et biogasanlæg skal levere overskudsvarme til fjernvarmenettet og dermed bidrage til forsyning af den østlige del af kommunen med klimarigtig varme og nedsætte udledningen af klimagasser.

Den første VE-delaftale sætter retning og ambition på opgaven med at få produceret mere vedvarende energi i Middelfart Kommune, så kommunen bliver selvforsynende med el fra sol og vind i 2030 og reducerer CO2-udledningen.

Denne anden VE-delaftale understøtter således ønsket om grøn opvarmning i den østlige del af Middelfart Kommune ved brug af forholdsvis billig og grøn strøm til store varmepumper og udnyttelse af overskudsvarme fra biogas. Hertil kommer muligheden for at udnytte overskudsvarme fra enkelte virksomheder i industriområdet ved Ejby.