Fra den 2. august 2023 vil flere anlæg i Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia midlertidigt blive lukket som led i et planlagt rense- og vedligeholdelsesarbejde. Det vil resultere i en reduceret driftskapacitet og forhøjet flamme- og røgudslip fra flammetårnet og skorstene. Samtidig skriver virksomheden i en pressemeddelelse, at Dronning Margrethe besøger brintfabrikken i området den 1. september.

Dette vedligeholdelsesarbejde vil medføre en øget tilstedeværelse af eksterne leverandører på raffinaderiet. Forventeligt vil mere end 100 håndværkere og specialister dagligt være involveret i de diverse arbejdsopgaver.

Det første trin i vedligeholdelses- og renseprocessen er at køle anlæggene ned, tømme dem for produkter, og klargøre dem til vedligeholdelsesarbejde. Arbejdet vil fortsætte uafbrudt i døgndrift.

Under disse forhold kan der muligvis opstå lugtgener, men raffinaderiet vil forsøge at afbøde dette ved at justere produktionsprocedurerne under vedligeholdelsesarbejdet.

Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia har omkring 270 faste medarbejdere og står for produktionen af cirka 35 procent af Danmarks forbrug af flydende brændstoffer. Raffinaderiet har sat sig for målet om at opnå klimaneutralitet i 2035, og har allerede iværksat en række initiativer og projekter for at reducere sit fossile fodspor, herunder et samarbejde med brintfabrikken HySynergy. Den 1. september vil Dronning Margrethe officielt besøge dette projekt under sit besøg i Fredericia.

Det skal bemærkes, at Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia er det tredje mest energieffektive raffinaderi i verden og det mest energieffektive i Europa. Raffinaderiet er desuden Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme, svarende til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige fjernvarmeforbrug.