Sundhedsstyrelsen har opgjort de sundhedsrelaterede konsekvenser ved narkotikamisbrug. Rapporten viser, at der er flere narkotikarelaterede dødsfald i 2022 end i 2021, men der er ikke tale om en generelt stigende tendens, da antallet er på samme niveau, som inden for de seneste 12 år.

I 2022 mistede 280 personer i Danmark livet som følge af narkotika, hvilket antalsmæssigt er flere end i 2020, hvor der var 256 dødsfald, og i 2021, hvor der var 248 dødsfald. Antallet af dødsfald varierer fra år til år. Trods stigningen i 2022, er antallet af dødsfald stadig inden for det niveau, der har været i perioden 2010-2021.

Ud af de 280 dødsfald i 2022 skyldtes 194 af dem (69 %) forgiftninger med ét eller flere stoffer, mens 86 af dødsfaldene (31 procent) skyldtes en anden form for narkotikarelateret død. Det omfatter anden ulykke end forgiftning, sygdom eller en ukendt dødsårsag.

Flere dødsfald og forgiftninger med kokain

Politiets tal for beslaglæggelser af illegale stoffer viser, at der fra 2021 til 2022 har været en stigning i antallet af beslaglæggelser af især kokain. Denne udvikling er nu vendt, så antallet af kokainbeslaglæggelser er på samme niveau, som før covid-19-pandemien i 2020.

Antallet af dødsfald, hvor kokain er den formodede dødsårsag er steget fra 9 dødsfald i 2021 til 18 dødsfald i 2022. Samtidig er antallet af sygehusophold på landets skadestuer som følge af forgiftninger med kokain steget fra 458 til 506 tilfælde i samme periode.

– Vi er bekymrede over stigningen i antallet af dødsfald relateret til kokainforgiftning og stigningen i forgiftninger med kokain. Selvom der er tale om små tal og mindre stigninger, så er den samlede udvikling omkring kokain bekymrende, siger enhedschef Niels Sandø.

Både en højere renhed i kokainen, og en stor variation i styrken, samt større tilgængelighed af stoffet i Danmark kan have en rolle i forhold til stigningen i skaderne relateret til kokain.

– Stigningen i skader relateret til kokain kan hænge sammen med, at der er en større tilgængelighed af stoffet i Danmark – og i Europa i øvrigt.  Desuden viser de retskemiske analyser af den kokain, der undersøges i Danmark, at renheden af kokainen bliver ved med at stige. Kombinationen af den øgede tilgængelighed og stærkere stof kan ikke udelukkes at have betydning for antallet af kokaindødsfald- og forgiftninger. For når der er højere renhed og herudover svingende variationer af styrke, øger det risikoen for utilsigtede overdoser, fordi brugerne af illegale stoffer generelt ikke er opmærksomme på den faktiske styrke af det stof, de indtager, siger enhedschef Niels Sandø. 

Sundhedsstyrelsen følger forsat udviklingen i brugen af opioider blandt børn og unge

Rapporten viser også, at der er tegn på en mindre stigning i forgiftninger med opioider hos unge mellem 16-26 år, mens der er tegn på et lille fald i forgiftninger hos børn under 16 år. Det er ikke en alarmerende udvikling, men der er alligevel grund til bekymring.

– Vi kan konstatere, at der er en bevægelse i den forkerte retning vedrørende forgiftninger med opioider hos børn og unge i alderen 16-25 år, og at det især skyldes opioider som for eksempel tramadol og oxycodon. Det er bekymrende, og det er vigtigt, at kommunerne har fokus på den lokale stofforebyggende indsats, ligesom vi fortsat løbende følger udviklingen, siger enhedschef Niels Sandø.

Kommunerne har en central opgave i at sikre, at der er en rusmiddel- og stofforebyggende indsats. Sundhedsstyrelsen har lavet nogle guidelines henvendt til kommuner, der oplever henvendelser om unge med opioidmisbrug. De skal støtte kommunerne i at hjælpe de unge, og forebygge, at der sker en udvikling i den forkerte retning på området.