Pakhusene på Jens Holms Vej mod havnen i Kolding, blev pludselig spærret af onsdag eftermiddag. Årsagen er alarmerende: Pakhuse på Dokvej, som opbevarer store mængder træpiller, er nu i fare for at kollapse ud mod Jens Holms Vej.

De berørte træpiller er blevet udsat for vand under den seneste stormflod i weekenden. Dette har ført til, at de har udvidet sig i en bekymrende grad, hvilket har øget trykket på pakhuses vægge og skabt den aktuelle fare.

For at vurdere skadernes omfang og den aktuelle risiko, har TrekantBrand sendt droner op for at skaffe et bedre overblik over situationen. Samtidig er der tilkaldt assistance fra Beredskabsstyrelsen. Deres primære opgave vil være at stabilisere og afstive de skadede mure for at forhindre en potentiel katastrofe. Yderligere er der rekvireret ingeniørbistand for at sikre, at alle nødvendige forholdsregler træffes for at beskytte både ejendomme og borgere.

Det er endnu usikkert, hvor længe Jens Holms Vej vil være spærret, og lokale beboere og erhvervsdrivende opfordres til at holde sig opdateret gennem officielle kanaler og undgå området indtil videre. Sikkerheden går forud, og med flere specialister på stedet arbejder man intenst på at håndtere situationen og sikre områdets stabilitet.