Det teknologiske konglomerat Meta, kendt for sit ejerskab af det populære sociale medie Facebook, har fået pålagt en bøde på omkring ni milliarder kroner af det irske datatilsyn, Ireland’s Data Protection Commission (DPC). Det er blevet annonceret at selskabet planlægger at appellere bøden.

DPC, som optræder på vegne af EU, har udstedt bøden med baggrund i Metas overtrædelse af den europæiske databeskyttelseslov ved at overføre brugerdata til USA. Ifølge tilsynet har Meta forbrudt sig mod europæiske regulativer og har nu fem måneder til at stoppe med denne praksis.

Nyhedskilder såsom Reuters og AFP har rapporteret at Meta ikke accepterer afgørelsen, og beskriver den som “ubegrundet og unødvendig”. Ifølge disse kilder har Nick Clegg, præsident for globale anliggender i Meta, udtalt: “Vi har til hensigt at appellere kendelsens indhold, herunder bøden, og vil søge om lov til at sætte implementeringsfristen på pause.”

Bøden til Meta er blevet betegnet som den største af sin slags, og dette markerer ikke første gang en stor tech-virksomhed er blevet straffet for overtrædelse af dataregler. Amazon blev i 2021 pålagt en bøde på 5,5 milliarder kroner for ligeledes at have overtrådt de europæiske dataregler.

Meta har været under efterforskning siden 2020 for dets dataoverførselsmetoder over Atlanten. Det irske tilsyn konkluderede, at Meta ikke havde taget de nødvendige skridt til at afbøde risici forbundet med disse dataoverførsler, risici som blev belyst i en tidligere, lignende EU-dom. Meta er tidligere blevet ramt af flere bøder i hundrede-millioners euro klassen, som resultat af overtrædelse af databeskyttelsesreglerne via Facebook. Siden starten af året har Meta nu modtaget tre bøder.

Med sit hovedkvarter i Dublin, Irland, er det DPC’s ansvar at håndhæve databeskyttelsesreglerne over for Meta. Udover at appellere bøden, er det ventet at Meta vil fortsætte med at arbejde tæt sammen med DPC for at sikre overholdelse af fremtidige dataregulativer.