Vurderingsstyrelsen har åbnet muligheden for at tilgå de foreløbige vurderinger på erhvervsejendomme. Hos EjendomDanmark, der er den samlende organisation for ejendomsbranchen, er blikket fortsat rettet på den store usikkerhed, der er ved vurderingerne – og den effekt det har for erhvervslivet.

Ejerne af de danske erhvervsejendomme har netop fået mulighed for at tilgå de første vurderinger på deres ejendomme, da Vurderingsstyrelsen har åbnet for adgang til de foreløbige erhvervsejendomsvurderinger. De har været længe ventet hos EjendomDanmark, der er den samlende organisation for ejendomsejere, udlejere og administratorer.

– Ventetiden har været meget lang for branchen, og vi havde gerne set, at vurderingerne var kommet ud for længe siden. Jeg håber, at fejlraten vil være lavere for erhverv, end det var tilfældet for ejerboliger, hvor der var behov for mange tilpasninger på bagkant. Det var ikke fair over for boligejerne, og det vil heller ikke være fair over for vores erhvervsliv, hvis der er mange fejlskud, siger Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark og fortsætter:

– Nu vil vi analysere vurderingerne grundigt, for vi formoder trods alt, at der bliver behov for tilpasninger. Det giver på netop erhverv, hvor der også er hele aspektet omkring udlejning, en unødvendig usikkerhed. Derfor ser jeg frem til den fortsatte dialog med både myndigheder og politikere om, hvordan vi bedst håndterer de udfordringer, der opstår som følge af vurderingerne.

Løsning i 33 kommuner

Peter Stenholm efterlyser særligt garantier, der kan skabe mere ro i maven hos erhvervslivet. Det er nemlig særligt uvisheden, der både har været og er en stor udfordring.

– Vi har brug for flere boliger og flere klimarenoveringer. Fundamentet under udvikling er dog stabilitet, og vurderingerne er et unødvendigt element af usikkerhed, for vi skal jo i sidste ende kunne stolte på, at vi betaler vores skat på et korrekt grundlag og med en vis forudsigelighed, siger Peter Stenholm.

Hos EjendomDanmark ses der netop i forhold til forudsigeligheden positivt på, at flere partier i november gik sammen og fandt en løsning, der mindskede udfordringerne for virksomhederne i de 33 kommuner, hvor der betales dækningsafgift – en særskat pålagt erhvervslivet. For på netop det område var der ikke sat et loft på stigningen, og det gav en risiko for pludselige skattestigninger på flere hundrede procent.

– Der blev lyttet til vores bekymringer, og det vil vi gerne anerkende politikerne for. Aftalen sikrede en mere skånsom overgang, og det er samme tilgang med – forsinket – rettidig omhu, som jeg også håber at se, hvis der i løbet af den næste tid kommer eksempler på uhensigtsmæssigheder i de nye vurderinger, siger Peter Stenholm.