Søndag abdicerer Dronning Margrethe, og overlader tronen til H.K.H. Kronprins Frederik, der udnævnes til Konge. I det sidste år af H.M. Dronning Margrethes historiske regeringstid har to begivenheder stået særdeles klart som symboler på hendes dybe engagement i dansk kultur og samfund. Disse begivenheder – det ene et festligt besøg i Fredericia med Kongeskibet Dannebrog og det andet et kulturelt besøg på keramikmuseet Clay i Middelfart – har ikke kun været højdepunkter i dronningens sidste år som Danmarks monark, men også en demonstration af hendes levetidslange dedikation til at fremme kunst og samle nationen.

I Fredericia blev Dronningen mødt med en folkefest, da hun ankom med Kongeskibet Dannebrog den 1. september 2023. Denne begivenhed markerede ikke blot hendes sidste tur med det stolte skib, men også en særlig forbindelse mellem monarken og folket. Dette besøg, fyldt med varme og festligheder, afspejlede den respekt og kærlighed, som det danske folk har til deres dronning.

H.K.M. Dronning Margrethe på Kirstinebjerg Skolen, afd. Indre Ringvej. Foto.: AVISEN

Næsten en måned senere, den 7. oktober, viste Dronningen sin vedvarende støtte til kunsten med sit besøg i Middelfart. Her åbnede hun en ny tilbygning på keramikmuseet Clay og var med til at indvie udstillingen “Playing with Fire” af Edmund de Waal og Axel Salto. Denne begivenhed var et vidnesbyrd om hendes vedvarende engagement i kulturel berigelse og understregede hendes rolle som en beskytter af kunst og kultur.

Dronning Margrethe sammen med Edmund de Waal på CLAY. Foto: AVISEN

Disse to besøg udgør vigtige milepæle i Dronning Margrethes sidste år som regent, hvor hun fortsatte med at være en inspirerende figur for hele nationen, og de vil forblive et varigt minde om hendes betydningsfulde regeringstid.

Se her programmet for tronskiftet:

Kl. 13.35 – Kronprinsparret kører fra Amalienborg Kronprinsparret og H.K.H. Prins Christian forlader Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, i bil og kører mod Christiansborg Slot. Ruten vil følge: Frederiksgade, Bredgade, Kongens Nytorv, Holmens Kanal, Prins Jørgens Gård.

Kl. 13.37 – H.M. Dronningen kører i karet fra Amalienborg H.M. Dronningen forlader Christian IX’s Palæ, Amalienborg, i karet og kører mod Christiansborg Slot, eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron. Ruten vil følge: Frederiksgade, Bredgade, Kongens Nytorv, Holmens Kanal, Prins Jørgens Gård.

Kl. 14.00 – Statsråd på Christiansborg Slot H.M. Dronningen, H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Prins Christian deltager i Statsrådet sammen med regeringen og statsrådssekretæren. Tronskiftet indtræffer, når Dronningen underskriver en erklæring om sin abdikation.

Kl. 14.15 – H.M. Dronning Margrethes afgang fra Christiansborg Slot H.M. Dronning Margrethe forlader Christiansborg Slot og kører i bil tilbage til Christian IX’s Palæ, Amalienborg. Ruten vil følge: Prins Jørgens Gård, Holmens Bro, Holmens Kanal, Kongens Nytorv, Bredgade, Sankt Annæ Plads, Amaliegade, Amalienborg.

Kl. 14.30 – Kongeparret afholder kur for særligt ind budte på Christiansborg Slot

Kl. 15.00 – Proklamation fra balkonen på Christiansborg Slot H.M. Kong Frederik 10. træder frem på balkonen på Christiansborg Slot. Her vil statsministeren officielt proklamere tronskiftet. Kongen vil derefter holde en tale og afslutte med valgsproget.

Kl. 15.10 – Æressalut fra Batteriet Sixtus Efter proklamationen vil der blive affyret 3 x 27 skud fra Batteriet Sixtus på Holmen i København, som en hyldest til det nye kongepars tiltrædelse.

Kl. 15.10 – Kongeflaget nedtages og genhejses på Amalienborg I forbindelse med proklamationen vil Kongeflaget blive nedtaget på Christian IX’s Palæ og hejst på Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, symboliserende den nye konges residens.

Kl. 15.30 – Kongeparret kører i karet fra Christiansborg Slot Efter proklamationen vil Kongeparret forlade Christiansborg Slot i karet, eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron, og køre til Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg. Ruten vil følge: Prins Jørgens Gård, Holmens Bro, Holmens Kanal, Kongens Nytorv, Bredgade, Sankt Annæ Plads, Amaliegade, Amalienborg.

Kl. 17.00 – Overførsel af de kongelige faner De kongelige faner vil blive overført fra Christian IX’s Palæ til Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, som et symbol på overførslen af det kongelige ansvar og traditioner til den nye konge.