Joan Bell Berthelsen, Middelfart, 1947-2023
Karen Kirstine Jensen, Middelfart, 1930-2023
Birgit Barlebo, Middelfart, 1935-2023

https://gardeniablomster.dk/