I november 2023 indledte mange butikker måneden med “Black November” eller “Black Month,” et koncept designet til at sprede salget over hele måneden og op til Black Friday. Denne strategi sigter mod at mindske risikoen ved en potentiel dårlig omsætning på Black Friday. Ifølge data fra BlackFridayDanmark var Black Friday dog stadig den mest indbringende dag i Black Week, med en omsætning dobbelt så stor som den næstbedste dag.

Søndagen efter Black Friday, som afslutter Black Week, blev den næstbedste dag for salg. Dette antyder, at forbrugerne ønskede at sikre sig de sidste varer og julegaver. Der var en jævn fordeling af indkøb gennem hele ugen, med undtagelse af Black Friday, hvor salget toppede. Weekendens omsætning efter Black Friday steg i 2023 sammenlignet med 2022.

Gennemsnittet pr. transaktion i 2023 var 1401 kr., hvilket er en markant stigning fra de foregående år, hvilket tyder på en øget købelyst blandt danskerne. Efterspørgslen efter tilbud begyndte allerede torsdag aften, men det var bemærkelsesværdigt, at færre shoppede om natten i 2023 sammenlignet med 2022.

Analyser viser, at der var flere mandlige end kvindelige shoppere i Black Week 2023, og at forbrugere i alderen 55-64 år var overrepræsenteret. Elektronik var den mest populære kategori, tæt efterfulgt af mode og fitness & sport. Sexlegetøj sneg sig ind på en fjerdeplads. Forbrugerne foretrak i 2023 at shoppe på PC frem for mobil, en ændring fra tidligere år.

Konverteringsraten steg gennem Black Week, med søndagen som den dag med højeste konverteringsrate, overgående selv Black Friday. Dette understreger en tendens blandt forbrugerne til at være mere tilbøjelige til at købe om søndagen end på årets største tilbudsdag.