Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har udsendt et varsel om alvorlige vejrfænomener, der forventes at ramme flere dele af Danmark i de kommende dage. Både vindstød af stormstyrke og betydeligt forhøjede vandstande forventes at påvirke store områder af landet.

Varslingen omfatter vindstød af stormstyrke langs den jyske vestkyst, fra den dansk-tyske grænse og op til Skagen. Dette vejrfænomen er forventet at finde sted fra onsdag eftermiddag og fortsætte indtil sent onsdag aften. Årsagen til disse kraftige vindforhold skyldes et lavtryk, der passerer nord om Danmark over den sydlige del af den skandinaviske halvø.

Vandstanden ventes at stige betydeligt i flere områder. I den vestlige del af Limfjorden forudses vandstanden at nå mellem 1,3 og 1,5 meter over den normale vandstand (DVR) frem til onsdag nat og igen fra onsdag aften til torsdag eftermiddag. Vandstanden i Vadehavet forventes at stige til mellem 2,4 og 2,7 meter over normalen onsdag eftermiddag. For den centrale vestkyst spås en stigning mellem 1,8 og 2,0 meter sent onsdag aften og ind i natten til torsdag

Yderligere områder, såsom Kattegatkysten fra Skagen til Århus Bugt, nordlige Lillebælt, og langs kysterne af Nord- og Østfyn samt Nordsjælland, vil også opleve forhøjede vandstande. Disse steder forventes vandstanden at ligge mellem 1,2 og 1,5 meter over det normale fra tidligt torsdag til torsdag eftermiddag eller aften.