I en opdatering fra Danmarks Meteorologiske Institut advares der om fortsatte vintervejrforhold over dele af Danmark, især i Vendsyssel, hvor en frontzone medfører let snefald. 

Kombineret med den vedvarende blæst er der risiko for lokal snefygning, som kan påvirke synligheden og vejforholdene. Trafikanter opfordres til at udvise forsigtighed, særligt i disse områder.

Mens Vendsyssel kæmper med sne og blæst, oplever resten af landet en mildere vejrsituation. En varmere luftmasse dækker størstedelen af landet, hvilket medfører spredte regn- eller sludbyger frem for sne. Dette skifte i vejret betyder dog ikke, at risikoen for glatte veje er forbi. Selv i områder med positive lufttemperaturer, hvor sneen ligger på jorden, forbliver risikoen for glatte veje en bekymring for trafikanterne.

DMI påpeger også en fortsat høj vandstand i landets åer og vandløb. På trods af en forventning om mindre nedbørsmængder i de kommende dage, forbliver jorden mættet af vand. Dette øger risikoen for fornyede oversvømmelser, især i områder, der er udsatte over for høje vandniveauer langs vandløb og søer, samt i lavninger hvor vandet har tendens til at samle sig.