Fredag vil Danmark opleve snestormslignende tilstande, når en front med udbredt sne bevæger sig op over landet fra sydvest. Snefaldet forventes at nå Århus og København omkring middagstid og vil fortsætte nordpå, ramme Nordjylland fredag aften og fortsætte ind i natten til lørdag.

Det forventede snevejr vil være af lang varighed, potentielt strækkende sig over 12 til 18 timer fra start til slut, hvorefter sneen enten vil gå over i regn eller ophøre helt. Sneens akkumulering kan nå op til 5–15 cm i store dele af landet, med lokale områder i den centrale del af Jylland, der kan opleve op til 20 cm.

Vindforholdene vil også tiltales, idet fronten bevæger sig ind over landet, med jævn til hård østenvind og ved østvendte kyster op til kuling og vindstød af hård kuling. Selvom temperaturen forventes at ligge omkring eller lige over frysepunktet, hvilket begrænser problemer med snefygning, anbefales det alligevel at være forberedt på vanskelige køreforhold.

Til trods for den kraftige sne, vil den samlede snemængde ikke opfylde de officielle kriterier for en snestorm. Det vil dog føles som snestormslignende tilstande i store dele af landet på grund af den kombinerede effekt af sne, vind og kulde.

Den kraftige østenvind vil også medføre en forhøjet vandstand i Østersøen, der kan påvirke områder fra Aflandshage på Sydamager til Gedser samt Sydfyn og Lillebælt. Vandstanden ventes at nå sit højdepunkt fredag aften med op til 100-120 cm over det normale mange steder langs kysten. Denne situation kan skabe udfordringer for kystnære områder, især dem, der er eksponeret for østenvindens bølger.

Bølgehøjden på åbent vand forventes at nå op omkring 3 meter, selvom den vil være lavere ved kysterne på grund af vanddybden. For at forstå den samlede påvirkning skal man tage højde for både vandstand og bølgehøjde, hvilket kan intensivere effekten af oversvømmelser i kystnære områder.

Fra fredag aften vil forholdene begynde at forbedre sig fra syd, med aftagende vind, stigende temperaturer, og i sidste ende opholdsvejr og faldende vandstande. Der er dog en overgangsrisiko for underafkølet regn, som kan forårsage isslag og dermed yderligere forværre forholdene på veje, cykelstier og fortove.