EU-domstolen udfordrer med dagens afgørelse den europæiske sportsmodel og principperne om fair konkurrence og en økonomisk model, der tilgodeser bredden, siger DIF-formand. Man afventer hele lovteksten.

Her til morgen blev der fra EU-domstolen afsagt en længe ventet dom i en sag mellem det europæiske fodboldforbund, UEFA, og udbryderturneringen European Super League.

Af dommen fremgår det, at UEFA ikke havde lovhjemmel til at sanktionere de klubber, der stod til at deltage i den kommercielle European Super League.

Den afgørelse ærgrer Danmarks Idrætsforbund (DIF):

– Afgørelsen er bekymrende læsning og sætter spørgsmålstegn ved nogle af de centrale principper i sporten om fair konkurrence. Det er et slag for den europæiske sportsmodel og det grundlæggende princip om, at mindre hold og hold fra mindre nationer kan drømme om at prøve sig mod de store, som vi for eksempel har oplevet med FC København i år, siger DIF-formand Hans Natorp og fortsætter:

– Vi kommer til at fortsætte vores kamp for fair konkurrence og en model, der tilgodeser bredden i idrætten. Det gør vi både med regeringen, de danske medlemmer af Europa-Parlamentet og med DBU og vores andre forbund.

Flere spørgsmål udestår

I DIF er man også bekymret for den betydning, det kan have for bredden, hvis der åbnes for turneringsformer, der er drevet udelukkende på kommercielle vilkår:

– Én af de store styrker ved den europæiske sportsmodel er, at indtægterne fra de største turneringer også skal komme græsrodsforeningerne til gode. Et opgør med den model vil have store konsekvenser for breddeidrætten og for fødekæden i international idræt, siger Hans Natorp.

Dagens afgørelse efterlader dog fortsat flere åbne spørgsmål. Blandt andet om lovligheden af en turnering som European Super League, som dommen ikke tager stilling til:

— Nu skal vi have tid til at nærlæse dommen og se, om der er behov for yderligere at få afprøvet, inden for hvilke rammer man kan etablere konkurrencer i sporten, siger Hans Natorp.

Sagen overgår nu fra EU-domstolen til domstolen i Madrid, der skal træffe den endelige afgørelse.