I Nørre Aaby kommer der en ny cykelsti langs Margaardvej efter ønske fra borgere i området. Det har byrådet besluttet på onsdagens byrådsmøde.

Dialogen med borgerne om cykelstien er sket i forbindelse med anlæg af højhastighedsjernbanen over Vestfyn, som også betyder, at Vejdirektoratet omlægger en del af Margaardvejs vejløb.

– Vi vægter borgernes gode ideer højt, og vi er derfor glade for, når de ønsker at bidrage. Det giver os mulighed for at forsøge at realisere borgernes egne ønsker til det lokalsamfund og fællesskab, de er en del af, siger borgmester Johannes Lundsfryd og fortsætter:

– Og nu, hvor staten har planlagt en ny jernbane over Vestfyn, har vi benyttet lejligheden til at gribe de gode ideer borgerne er kommet med. I stedet for den oprindelige linjeføring af vej og cykelsti, har borgerne foreslået en anden og bedre. Denne har Vejdirektoratet sagt god for, og vi bakker naturligvis op. Cykelstien vil højne trafiksikkerheden for cyklister og gående langs Margaardvej og give mulighed for, at flere vil kunne transportere sig mere bæredygtigt.

Middelfart Kommune forventer, at etablering af cykelstien kan blive indarbejdet i Vejdirektoratets anlægsprojekt af Margaardvej, så Vejdirektoratets entreprenører udfører arbejdet samtidig med forlægningen af vejen. Middelfart Kommune forventer, at cykelstien bliver anlagt i enten 2024 eller 2025.