Vejdirektoratet skal i gang med en større omgang vedligehold af den gamle Lillebæltsbro. Det er broens fortove, der står for tur i denne omgang. Renoveringsarbejdet går i gang i april og pågår til udgangen af oktober 2024, og i samme periode i 2025.

For at sikre, at broen kan holde mange år frem, er det i år og næste år fortovet, som skal fornys på den gamle Lillebæltsbro. Fortovets betondæk og kantbjælker skal renoveres og fugerne bliver udskiftet så de er mage til kørebanens. Det skal sikre, at de er helt tætte, og ikke leder vand ned på den underliggende stålkonstruktion.

Der vil blive arbejdet fra både over -og underside af broen. På undersiden af betonfaget på Jyllandssiden bliver der arbejdet fra lift, og på Fynssiden benytter Vejdirektoratets entreprenør Bridgewalkings gangbro. Hvor dette ikke er muligt, vil det ske ved brug af de arbejdsvogne, som kører under stålfaget.

Der vil i perioden også foregå andre arbejder på Lillebæltsbroen. Broens piller skal repareres og malerarbejder på broens stålkonstruktion udføres.

Vejdirektoratet kan ikke gennemføre renoveringen uden at genere trafikanterne. Der bliver et spor farbart forbi arbejdsområdet, og hastigheden bliver sat ned til 50 km/t.

Arbejderne er vejrfølsomme og derfor står de på over en toårig periode fra april til oktober. Påføring af en ny fugtisoleringsmembran kræver temperaturer over cirka 10 grader og tørt vejr.

Ét spor farbart

Forbi arbejdsområdet vil der kun være et spor farbart for biler, og der bliver opsat en lysregulering til styring af trafikken. Derfor skal trafikanter påregne ekstra transporttid til at passere den gamle Lillebæltsbro.

For brede transporter er der begrænset passage. Der bliver gjort plads til disse på aftalte tidspunkter, så de kan passere broen. Som i dag skal politiet kontaktes når der ønskes passage.

Pas på de bløde trafikanter og vejarbejderne

Der er ikke meget plads på broen, og for at passere arbejdsområdet skal fodgængere og cyklister ud på kørebanen på et afmærket areal. Det bliver maksimalt på en strækning på 150 meter.

Entreprenørens folk kommer til at arbejde tæt på trafikken. Derfor er det vigtigt, at trafikanterne tager hensyn og passer på de bløde trafikanter, overholder hastighedsbegrænsningen på 50 km/t. mod i dag 60 km/t. og i det hele taget er opmærksomme på, hvad der foregår på stedet.