Økonomiudvalget i Vejle Kommune har haft et punkt på dagsordenen omkring Trekantområdet, som er oppe til debat i alle kommunerne, der er en del af samarbejdet. Trekantområdet er et regionalt samarbejde, en såkaldt business region, mellem syv kommuner: Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Haderslev, Vejen og Vejle. Samarbejdet omfatter erhvervsudvikling, arbejdsmarked, kultur og sport events, fælles kommuneplanlægning, grøn omstilling, fælles branding og interessevaretagelse på tværs af de deltagende kommuner.

Samarbejdet er organiseret som en forening, som kommunerne er medlem af. Foreningen styres af en bestyrelse bestående af borgmestrene for de syv kommuner. Der er etableret et selvstændigt sekretariat, der betjener bestyrelsen.

Bestyrelsen i Trekantområdet Danmark har i februar-marts 2023 drøftet, hvordan det fremtidige samarbejde skal fokuseres og organiseres med det formål at sikre, at de enkelte kommuner får mest mulig værdi. På baggrund af bestyrelsens drøftelser er der udarbejdet et fælles oplæg til dialog i kommunerne, som fremlægges for Økonomiudvalgene i medlemskommunerne.

Lone Myrhøj (F) stiller spørgsmålstegn ved værdien af samarbejdet for borgerne i Vejle Kommune.

– Hvilken værdi tilfører det borgerne i Vejle kommune? Jeg ved ikke, hvor meget vi har til fælles med de her andre byer. Hvorfor skal vi prioritere dem her frem for nogen andre?, siger SF’eren og fortsætter:-

Vi bør arbejde sammen med dem, det giver mening med, dem der giver mening. Det er fint med samarbejdet, men vi skal jo ikke nedsætte en tung administration, hvis det ikke giver mening.

Lone Myrhøj påpeger også en speciel sammensætning i organisationen.

– Det er ret specielt, at det er borgmestre alene, der sidder der, siger Myrhøj.

Hun undrer sig over, hvad der præcis skal godkendes.

– Går man ind i bilaget, er der rigtig meget om økonomi, men i sagsfremstillingen er der ikke meget om det. Hvad godkender vi?, spørger hun retorisk og fortsætter:

– Så hvis vi godkender økonomien, så skal vi på et andet punkt godkende selve indstillingen. Men pengene er afsat. Sagsfremstillingen er et punkt. Jeg ved ikke, hvad vi har afsat, for de er afsat tidligere. Det er ikke den økonomi, vi tager stilling til lige nu.

Lone Myrhøj understreger vigtigheden af at drøfte emnet igen og gøre det klart for borgerne.

– Så vi skal drøfte det igen. Det er vigtigt at vide, hvad vi skal med det her- Er det en kæmpe udgift for borgerne?, siger Lone Myrhøj.

Det er endnu uvist, hvordan beslutningerne vedrørende Trekantområdet vil udvikle sig, men det er klart, at debatten fortsætter i de involverede kommuner.