Energistyrelsen har truffet afgørelse i Power-to-X-udbuddet og kan nu pege på seks vinderprojekter. De seks vinderprojekter fordeler sig over fire forskellige virksomheder, der nu for alvor kan starte deres produktion af grøn brint i Danmark. Projektet i Fredericia bliver tildelt få midler fra den store puljer.

Energistyrelsen kan nu løfte sløret for vinderne af det første Power-to-X-udbud (PtX-udbud) nogensinde. PtX er en essentiel brik i den omstilling, Danmark skal igennem for at nå målet om klimaneutralitet i 2050. Det er vigtigt, fordi den grønne brint, der produceres på PtX-anlæggene, gør det muligt at omstille fra fossile brændsler til en mere vedvarende løsning i sektorer, som er svære at elektrificere som eksempelvis den tunge transport, skibsfarten og luftfarten.

Der blev åbnet for ansøgninger i april, og der har været stor interesse for udbuddet. Virksomhederne har ansøgt for mere end fire milliarder kroner. Da budgettet for udbuddet var på 1,25 milliarder kroner, er der dermed ansøgt for mere end tre gange budgettets midler.

Vinderne af udbuddet er Plug Power Idomlund Denmark, European Energy/Vindtestcenter Måde K/S, European Energy/Padborg PtX ApS, Electrochaea/Biocat Roslev og European Energy/Kassø PtX Expansion ApS. De fem vindere har fået tildelt hele deres tilbud, men da der er en rest i puljen, vil HyProDenmark/Everfuel desuden blive tilbudt et reduceret tilbud.

– I Energistyrelsen værdsætter vi i høj grad den store interesse, der har været for udbuddet. Det er første gang, at vi får en indikation om støttebehovet til den grønne brint, og det er et stærkt signal, at så mange projekter har budt under de 70 kroner pr. GJ. Det er positivt for konkurrencen på markedet og for den grønne omstilling. Det er en industri under udvikling, og vi er glade for, at vi med de her penge kan hjælpe industrien godt på vej, udtaler vicedirektør i Energistyrelsen Martin Hansen.

Seks forskellige projekter med forskellige støttebehov 
De seks vindende projekter har budt ind med relativt forskellige støttebehov og vidt forskellige størrelser på deres anlæg. Plug Power Idomlund Denmarks projekt har budt ind med det laveste støttebehov på blot 9,3 kroner pr. GJ produceret grøn brint. Den tildelte støtte til vinderprojekterne vil blive udbetalt som fast pristillæg over en 10-årig periode.

De seks projekter vil tilsammen bygge over 280 MW elektrolysekapacitet. Tabellen nedenfor opsummerer de seks vinderprojekter.

Støtte pr. GJVirksomhed/projektPlaceringSamlet beløbKapacitet på anlæg
9,3000 DKK/GJPlug Power Idomlund DenmarkHolstebro107.673.447 DKK 100 MW
40,0000 DKK/GJEuropean Energy/Vindtestcenter Måde K/SEsbjerg43.994.973 DKK9 MW
46,0000 DKK/GJEuropean Energy/Padborg PtX ApSPadborg910.800.000 DKK150 MW
59,9998 DKK/GJElectrochaea/Biocat RoslevRybjerg71.279.762 DKK10 MW
67,0000 DKK/GJEuropean Energy/Kassø PtX Expansion ApSRødekro81.879.549 DKK10 MW
67,4998 DKK/GJHyproDenmark/EverfuelFredericiaTilbydes resterende beløb

Næste skridt
Med afgørelsen af PtX-udbuddet starter en ti dages stand still-periode, hvorefter Energistyrelsen og de vindende projekter indgår kontrakter under forudsætning af, at der ikke modtages en klage i perioden.

Efter kontrakterne er indgået, har vinderne som udgangspunkt fire år til at bygge anlæggene og herefter sætte dem i drift. Flere af projekterne forventer dog, at elektrolyseanlæggene kan være færdige før og klar til idriftsættelse allerede i 2026.

Fakta

  • Energistyrelsen åbnede for Power-to-X-udbuddet i april 2023 og lukkede for tilbud 1. september 2023.
  • Der er afsat 1,25 milliarder kroner til dette PtX-udbud.
  • Energistyrelsen har modtaget ansøgninger for mere end fire milliarder kroner. Der blev ansøgt om støtte til projekter med samlet en elektrolysekapacitet på ca. 675 MW.   
  • Energistyrelsen har fundet seks vindere fordelt på fire forskellige virksomheder.