Ifølge Danmarks Statistik tyder deres ledighedsindikator på en stigning i ledigheden på 700 personer i juni. Stigningen kan i stor grad tilskrives en stigning i antallet af personer på dagpenge.

Ledighedsprocenten forblev uændret på 2,8 procent, hvilket indikerer stabilitet i arbejdsmarkedet trods denne lille stigning. I juni var der 83.700 ledige, fordelt på 68.700 dagpengeledige og 15.000 kontanthjælpsledige.

Det er vigtigt at bemærke, at disse tal er sæsonkorrigerede for at eliminere variationer, der skyldes sæsonmæssige forhold. Dette giver et mere nøjagtigt billede af den generelle udvikling i ledigheden.

Danmarks Statistik understreger dog, at der er en vis usikkerhed omkring ledighedsindikatoren. De vurderer, at usikkerheden omkring det faktiske tal kan være op til ± 1.000 personer. Derudover er der en særlig usikkerhed forbundet med sæsonkorrektionen af resultaterne.

En særlig usikkerhed er blevet bemærket omkring kontanthjælpsdelen af ledighedsindikatoren. Antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere synes at have været overvurderet på grund af problemer med afmelding. Denne overvurdering synes at have været stigende over tid, især siden flygtningestrømmen fra Ukraine begyndte i maj 2022.