Regeringen opjusterer det økonomiske råderum med mere end 11 milliarder kroner. De penge bør bruges på at indhente underskuddet på velfærden, mener FOA.

Det økonomiske råderum bliver ved med at vokse. Denne gang har regeringens økonomer opjusteret det finanspolitiske råderum med 11.25 mia. kr. Dermed er det finanspolitiske råderum frem mod 2030 opgjort til næsten 58 mia. kr. i 2030. Det forbedrede råderum bør udløse en markant investering i den fælles velfærd, mener fagforeningen FOA.

– Det er endnu en god nyhed på den økonomiske front, men det er altså svært at få til at passe med de nedskæringsbudgetter, vi har set i kommuner og regioner, siger Thomas Enghausen, næstformand for FOA.

– Vi vil gerne sende en forårshilsen fra FOA til regeringen om at komme i sync med både borgmestrene og befolkningen og få leveret borgenær velfærd til børn, unge, ældre. Det kan ikke være rigtigt, at vi oplever kortere åbningstider og nedskæringer på hjemmeplejen, samtidig med at Wammens pengekasse bare vokser.

Netop nu sidder finansministeren og forhandler med kommunerne om deres økonomi det næste år. Og fra landets borgmestre har der lydt advarsler om, at de ikke kan opfylde borgernes forventninger til velfærden, medmindre regeringen skruer op for finansieringen. Det rammer skoler, børnehaver og vuggestuer, en ordentlig ældrepleje, socialt udsatte, klimasikring og mange andre helt centrale opgaver.

– Det er meget positivt, at regeringen har lovet, at kommunernes økonomi i fremtiden ikke kun skal følge den demografiske udvikling og men også følge med velstandsudviklinger. Men den beslutning kommer ovenpå mange års udsultning af den kommunale økonomi. Det er en gevaldig manko, som vi også skal tage højde for, fastslår Thomas Enghausen.

AE-rådet har beregnet at den offentlige velfærd mellem 2015 og 2023 er underfinansieret med 22,5 mia. kr. i forhold til det fulde demografiske træk inkl. velstandsregulering.

– For os er der ingen tvivl om, hvad vi bør bruge råderummet på. Vi skal genoprette så meget som vi kan af den tabte velfærd. Det handler ganske simpelt om at opfylde befolkningens naturlige forventninger til gode daginstitutioner og skoler. Et ordentligt sundhedsvæsen og en anstændig ældrepleje. mener Thomas Enghausen.