Det er ikke gået ubemærket hen, at der er besparelser på skoleområdet i Middelfart Kommune. En af skolerne, der rammes, er Skrillingeskolen, som er for elever med indlæringsvanskeligheder.

Torsdag den 4. maj blev besparelserne vedtaget med et flertal i Middelfart Byråd. Nye Borgerlige og Enhedslisten stemte som de eneste imod. Besparelserne kommer som følge af et merforbrug på 67 millioner kroner ved første budgetopfølgning. I alt skal der spares syv millioner kroner alene i 2023. I de kommende år lyder besparelserne på henholdsvis 9,2 millioner og 14,03 millioner i både 2025 og 2026.

På Skrillingeskolen laves der en tilbagerulning af takstglidning, der i år betyder en besparelse på 1,2 millioner kroner, 2,4 millioner kroner næste år og i både 2025 og 2026 3,776 millioner kroner. Det fik borgere til at møde op til spørgetiden på byrådsmødet, hvor budgettet blev vedtaget. En af dem var en Jeanet Waldemar, mor til et barn på Skrillingeskolen, der undervejs, mens hun læste sit spørgsmål op, ikke kunne holde tårerne tilbage. Moderen fortalte, at datteren har angst, PDA, autisme og ikke kan lide høje lyde.

– Hvordan sikrer I hendes trivsel? Hun er ikke engang fuldtid og kan ikke tåle, at der kommer flere i klassen, og kan ikke engang være der 2,5 time om dagen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal tage hende hjem igen. Hvordan vil I sikre deres velfærd? lød hendes spørgsmål.

Borgmester Johannes Lundsfryd (A) tog ordet for at svare på spørgsmålet, som han var berørt over med fortællingen bag.

– Jeg kan og må ikke gå ind i konkrete sager. Generelt kommer der til at være en stor opgave for ledere og medarbejdere til at sikre en ordentlig kvalitet på Skrillingeskolen. Det tror og er jeg sikker på, man kan komme til at sikre i fremtiden. Skrillingeskolen har stadig midler til at foretage undervisning og omsorg for de elever, der er der, og vil fortsat have den opgave, sagde Johannes Lundsfryd.

Borgmesterens ord giver nogen trøst, men for mange forældre, lærere og skolebestyrelser vil usikkerheden formentlig vedblive, indtil de faktiske konsekvenser af besparelserne bliver klare.