Fra den 20. august til 3. september vil Banedanmark gennemføre sporarbejdsopgaver mellem Børkop og Fredericia. Som en del af sikkerhedsprotokollen vil der blive benyttet et alarmhorn, der skal advare arbejdspersonalet på stedet om forbikørende tog.

Selvom denne alarms lyd kan være gennemtrængende, vil den kun blive anvendt i dagtimerne for at minimere forstyrrelserne for de lokale beboere.

Ikke desto mindre vil nogle aktiviteter, som er en del af sporarbejdet, fortsætte i nattetimerne. Dette inkluderer blandt andet påfyldning af skærver i sporet, hvilket kan medføre støjgener.

Banedanmark er bevidst om de potentielle ulemper, dette kan forårsage for naboerne, og udtrykker forståelse og beklagelse over eventuelle gener forbundet med arbejdet.