På Østerstrand i Fredericia er badebroerne og cirkelbroen røget ned under vandet som følge af højvande i forbindelse med stormen Pia. Se her videoer og billeder af det.

Beredskabet havde varslet forhøjet vandstand flere steder, og det er nu tilfældet på Østerstrand, hvor vandstanden er så høj, at badebroerne på den bynære strand nu står under vand.

Det er et særpræget syn, og efter de første billeder begyndte at florere på sociale medier, har en del borgere søgt til stranden for at se det med egne øjne.

Mens Østerstrand er gået fri for den meget høje vandstand, er der imidlertid ikke sket noget ved Gammel Havn. Der er en stor strøm, og lidt er der også det. Bølgerne kommer i skrivende stund ikke op på land, som det har været tilfældet ved andre lejligheder.