Arla Foods har truffet beslutning om at lukke Tistrup Mejeri og overflytte produktionen til Taulov Mejeri. Denne lukning skyldes, at mejeriet i Tistrup er af ældre dato og vil kræve betydelige investeringer for at opfylde fremtidens standarder for sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet. 

Samtidig har produktionsmængderne været faldende i de seneste år, og den ledige kapacitet på Taulov Mejeri vil kunne udnyttes. Hovedparten af de oste, som i dag produceres på Tistrup Mejeri, færdigmodnes på Taulov Mejeri, hvorved denne transport også kan spares væk samtidig med, at CO2-udledningen reduceres.

Desværre betyder denne beslutning, at der vil blive nedlagt 25 stillinger pr. første kvartal 2026. Arla Foods vil gøre en indsats for at tilbyde de berørte medarbejdere arbejde på andre Arla-lokationer.

Medarbejderne er blevet informeret om, at produktionen vil blive flyttet i løbet af 2025 frem mod endelig lukning i starten af 2026. 

Arla Foods vil støtte og hjælpe de berørte medarbejdere i denne overgangsperiode.