På under 10 år er antallet af seniorbofællesskaber i Danmark næsten fordoblet, mens antallet af boliger er tredoblet fra 4.200 til omkring 12.000 i samme periode. Det viser en ny kortlægning fra den filantropiske forening Realdania.

Flere ældre har fået mulighed for at få opfyldt drømmen om en bolig, hvor antallet af egne kvadratmeter er mindre, men hvor fællesskabet og samværet med andre seniorer til gengæld er langt større. Antallet af boliger i seniorbofællesskaber er steget fra 4.200 til 12.000 boliger på under ti år. I 2016 var der 219 forskellige fællesskaber at flytte ind i. Det tal er nu steget til 405 seniorbofællesskaber spredt ud over landet. Også 2024 tegner til at blive et år, hvor flere og flere ældre får mulighed for at flytte ind i et fællesskab, da 31 nye seniorbofællesskaber med 1.400 nye boliger er forventes at åbne. Det viser en ny kortlægning, som Realdania har fået foretaget af analysevirksomheden Methods.

Realdania har siden 2016 bidraget til at understøtte udviklingen af en række moderne bofællesskaber for seniorer, efter at byggeriet af denne type boliger i en årrække næsten var gået i stå. Målet har været at inspirere andre bygherrer til at opføre flere bofællesskaber for seniorer med det formål at forebygge ældres ensomhed og fremme livskvaliteten i alderdommen ved at udvikle og udbrede den fællesskabsorienterede boform. Den filantropiske forening har i samarbejde med pensionsselskaber og almene boligorganisationer bidraget til udviklingen af værdiprogrammer for 11 nye bofællesskabsprojekter rundt om i landet.

– Det er en utrolig udvikling, at der på så kort tid er kommet så mange flere boligtilbud til de ældre, der ønsker mere fællesskab, naboskab og tryghed i hverdagen. Det var det, vi håbede på, da vi iværksatte indsatsen ’Rum og fællesskaber for ældre’ i 2016. Vores ambition var at kickstarte byggeriet – og få nogle af dem, der alligevel skulle bygge, til også at bygge seniorbofællesskaber, siger Stig Hessellund, projektchef i Realdania.

Flere ældre, flere ensomme

Vi bliver flere og flere ældre, og i 2040 vil hver 4. dansker være over 65 år. Det er en udvikling, som sætter de offentlige udgifter under pres og udfordrer boligmarkedet, fordi udbuddet ikke modsvarer fremtidens krav. Og det kan betyde, at vi bliver flere ensomme. Over 100.000 ældre er i dag påvirket af ensomhed.

– Et seniorbofællesskab kan give mennesker en mulighed for at være en del af et aktivt hverdagsfællesskab. Der kan selvfølgelig opstå konflikter, når man skal bo tæt sammen med andre, men det er også en boform, der kan være med til at bekæmpe følelsen af ensomhed og isolation, som desværre er et vilkår for rigtig mange danskere, siger Stig Hessellund og tilføjer, at det ikke er uforpligtende at bo tæt sammen med andre mennesker:

– Seniorbofællesskaber kan være en velegnet boligform for nogle, men ikke for alle. Det afgørende er, at vi har et bredt udvalg af boligmuligheder i Danmark, der kan tilgodese forskellige menneskers individuelle behov og ønsker.

Nye evalueringer af en række eksisterende seniorbofællesskaber viser, at størstedelen af beboerne oplever bedre sociale relationer, som giver en betydelig positiv effekt på den samlede opfattelse af personlig livskvalitet hos mennesker uanset alder, helbred og socioøkonomiske forhold. At beboerne kan hilse på hinanden dagligt og følge med i hinandens liv, bidrager for mange beboere til et trygt miljø, hvor de føler sig støttet og forbundet med hinanden. Og at netop dét er en væsentlig grund til, at beboere har valgt at bosætte sig i et bofællesskab.