https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Når danske opfindere får hjælp til at få deres ideer i produktion, skabes der milliardomsætning for virksomhederne, viser ny rapport fra Teknologisk Institut.

Helt almindelige mennesker får ofte unikke og værdifulde ideer. Og flere får succes med deres opfindelser uden at skulle leve en tilværelsen som iværksættere, fordi de får hjælpe til licensaftaler.

Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut har de sidste 51 år, fortroligt, uafhængigt og gratis hjulpet borgere i Danmark videre med deres ideer med det primære formål, at ideerne bliver til opfindelser, produkter og services. Gennem licensformidling til eksisterende virksomheder, skaber de værdi for samfundet i form af arbejdspladser og omsætning.

En ny rapport fra Teknologisk Institut viser, at der de seneste fem år, alene på 20 ideer, er skabt 1,1 milliard i omsætning globalt og 835 millioner i Danmark. 

– Gode ideer fra danske borgere, som bringes til virkelighed, har en kæmpe betydning for Danmark. I Opfinderrådgivningen hjælper vi hvert år tusindvis af iderige danskere med at undersøge deres gode ideer, og vi er eksperter i at formidle licensere opfindelser til eksisterende virksomheder. Hvis, og når, en ide er moden til det, hjælper vi med at skabe kontakt til interesserede virksomheder og sikre et samarbejde mellem opfinderen og virksomheden. Det smarte er, at allerede etablerede virksomheder har de muskler der skal til, når ideen for alvor skal introduceres til markedet, fortæller centerchef Lene Grønning, der er leder af Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut.

Alle kan tænke kreativt
Ifølge Lene Grønning har alle mennesker en evne til at tænke kreativt, tænke nyt og til at foreslå løsninger, der udfordrer det eksisterende – uanset alder, beskæftigelse, uddannelse eller interesse. Men, påpeger hun, vejen fra idé til virkelighed er ikke uden udfordringer og faldgruber. Mange vælger at gå iværksættervejen og lægger herefter mange kræfter i at skabe en virksomhed ud fra en enkelt idé, som er opstået.

– Det betyder ofte, at det tager meget lang tid at etablere sig i markedet og få rejst kapital til både markedsføring og produktion. Desværre taber iværksætterne ofte pusten og de gode ideer lægges væk igen. Som opfinder etablerer man ikke egen virksomhed, og derfor kan man beholde fokus på ideen gennem hele udviklingsfasen og arbejde sig frem mod en kommercialisering af ideen gennem licenssalg til eksisterende virksomheder, siger Lene Grønning.

 Den metode er derfor en attraktiv og værdiskabende forretningsmodel for både opfinderen og de virksomheder, som ender med at indgå en fælles licensaftale. I denne aftale har virksomheden rettighederne til at sælge produktet eller ydelsen og opfinderen modtager en aftalt royalty af salget.

Danskernes idéer er penge værd
For at skabe indsigt i værdien samt effekterne af Opfinderådgivningens indsats har Teknologisk Institut i 2007, 2010, 2017 og i 2023 indhentet data fra de involverede parter, dvs. opfindere og licenstagende virksomheder.

– Resultatet af effektmålingen i 2023 er baseret på 82 licensaftaler, der er indgået i perioden 2018-2022. Heraf har vi fra de omsætningsmæssigt største licensaftaler udvalgt 20 og målt deres akkumulerede effekter og med et resultat på næsten 2 milliarder danske kroner er det tydeligt, at danskernes ideer er penge værd. De bedste opfindelser opstår når en opfinder ser og løser et konkret behov, som kan have global interesse, siger Lene Grønning.

Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut er finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen som en resultatkontrakt og er gratis til rådighed for alle danskere og de deltagende virksomheder.