Region Syddanmark inviterer alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Syddanmark til at få gennemført en klimamåling. Her kan elever og lærere blive klogere på deres egne adfærds- og forbrugsmønstre og få input til, hvor skolerne med fordel kan ændre på deres rammer for at gøre det lettere at agere mere klimavenligt.

Skal studieturen foregå med fly eller bus? Er der klimavenlig mad i skolekantinen, og hvornår har du sidst købt en ny computer? Det er nogle af de spørgsmål, der indgår i den klimamåling, som Region Syddanmark nu inviterer samtlige 65 syddanske gymnasier, erhvervsuddannelser og forberedende grunduddannelser (FGU’er) til at deltage i.

Indgroede vaner og strukturer kan være en hindring for grønne valg
Mange unge bekymrer sig om klimaet og vil gerne leve mere bæredygtigt, men det kan være svært for den enkelte at bryde indgroede vaner på egen hånd.

Derfor er formålet med klimamålingen at give de syddanske elever og lærere mere viden om klimavenligt forbrug og adfærd og en lejlighed til i fællesskab at skubbe til rammer og strukturer på skolerne. Rammer, som måske står i vejen for, at de unge fx transporterer sig til og fra skolen eller spiser i kantinen på en klimavenlig måde.

Det skal være attraktivt at indgå i grønne fællesskaber
Michael Nielsen (K), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, anerkender, at det kan være svært at overskue, hvad man skal gøre for agere mere klimabevidst, og at det nye tiltag skal hjælpe de unge og deres lærere i den rigtige retning:

– Vi ønsker at give unge og deres lærere i Syddanmark en anledning til i fællesskab at tale om, hvad de selv og skolerne kan gøre for at agere mere klimavenligt. Vi lægger derfor op til, at de unge og deres lærere skal have mulighed for at afprøve klimavenlige løsninger på ungdomsuddannelserne, som i forvejen er rammen om deres hverdagsliv. Det kunne fx være initiativer, der gør det nemmere, billigere, sjovere og helt normalt at køre sammen, spise grønne middage eller lave tøj-byttedage til sociale arrangementer. På den måde går klimahandlinger og trivsel hånd i hånd, når de unge og lærerne får en god oplevelse af, at de handler på deres bekymringer for klimaet, siger Michael Nielsen.

Klimamålingen indeholder spørgsmål inden for emnerne transport, studietur, fødevarer, tøj og elektronik og vil være et tilbud til ungdomuddannelserne i 2023 og 2024. Der er hvert år ca. 13.500 unge, der starter på en ungdomsuddannelse eller FGU i Syddanmark.

En del af en større indsats
Klimamålingen er en del af Region Syddanmarks indsats for at skabe mere klimavenlige og bæredygtige ungdomsuddannelser i regionen.

Indsatsen omfatter også, at 12 syddanske ungdomsuddannelser kan få hjælp til at udarbejde klimaplaner og gennemføre klimahandlinger. Initiativet består bl.a. af et træningsforløb for 3-5 af skolens lærere samt klimaworkshops for lærere og elever. De bruger resultaterne fra deres klimamålinger til at se på, hvor de kan ændre på skolernes eksisterende rammer eller lave helt nye rammer, der gør det let og attraktivt at agere klimavenligt.

Det er gratis for skolerne at få en klimamåling og at deltage i initiativet ”Klimaplaner og klimahandlinger”. Region Syddanmark tilbyder initiativerne i samarbejde med Danmarks grønne tænketank CONCITO og analysevirksomheden Behave Green.

Region Syddanmark har flere initiativer på vej i 2023 og 2024 i forhold til at skabe mere klimavenlige og bæredygtige ungdomsuddannelser.

Det drejer sig om følgende initiativer:

– Kursus i klimavenlig mad for køkkenpersonale på syddanske ungdomsuddannelser
– Vi Cykler Til Uddannelse-kampagne
– Samkørselsordning på syddanske ungdomsuddannelser.