Ældreminister Mette Kierkgaard (M) besøgte for nylig det frie Fænøsund Plejehjem, hvor hun fik mulighed for at tale med de ældre beboere, pårørende, frivillige, og medarbejderne fra kommunen, om det ikke at være underlagt bureaukrati.

I december 2021 indgik Middelfart Byråd en aftale med regeringen om at befri Middelfart Kommune fra bureaukrati og store dele af lovgivningen på ældreområdet i de næste tre år. Aftalen er en samarbejdesbaseret tilgang til at udvikle velfærden og skabe større lokale handlemuligheder. Som en del af aftalen forpligter kommunen sig til at levere tydeligere resultater til gavn for borgerne.

Derudover har Middelfart Byråd besluttet at fritage ældreområdet fra alle kommunale regler, politikker og standarder, samtidig med at kommunen altså frigøres fra landsdækkende bureaukrati og lovgivning.

Foto: AVISEN

Der var et godt fremmøde til besøget, hvilket gav et flot indtryk af, hvordan frisættelse påvirker både medarbejdere og borgere. Ministeren bed mærke i betydningen af at have tillid til medarbejderne og den faglige kreativitet, som frisættelsen sætter i gang. Desuden er det vigtigt at starte ved borgerens behov, i stedet for at medbringe en liste af ting, som man mener, borgeren har brug for.

– Det gav et virkelig godt indtryk af, hvordan virker det når vi sætter rammerne fri og laver frisættelse, som frisætter dem for en række regler, arbejdsgange og paragraffer, hvordan det rammer ned på medarbejdere og borgere, fortæller Mette Kierkgaard.

Ministeren understreger også vigtigheden af at se ind i øjnene på de ældre og huske på, at de er mennesker i kød og blod. Det er vigtigt at have ansvar og kunne stå ved de rammer, man sætter for ældreplejen.

Borgmester fra Middelfart, Johannes Lundsfryd Jensen var også med på besøget. Foto: AVISEN

– Det står tydeligt, det her med at have en tillidsdagsorden, i at have tillid til de medarbejdere, der er omkring den ældre. Det er den faglige kreativitet, der sætter gang i den ene del og så er den anden del, borgerens behov. I stedet for, at de kommer ind med en lang liste af standard ting som skal ordnes, så spørger man faktisk den ældre, “hvad har du brug for?” Tror de kaldte det for, det gode ældreliv og det er netop det som vi er her for, siger Mette.

Mette Kierkgaard blev introduceret til arbejdet af både borgere, medarbejdere og ledere, som fremførte en grundig og konstruktiv præsentation. Under præsentationen blev der blandt andet talt om den nye café for pårørende på Fænøsund, de positive erfaringer med at lade medarbejdere i sygepleje og hjemmepleje møde ind sammen, og mere end 40 andre initiativer, som er under udvikling blandt medarbejdere og borgere.

– Nu har jeg heldigvis den glæde at have været i det kommunale tidligere, men det har været med på udsatte børn og på unge området, hvor der også er masser af familier. Det er vigtigt at vide, hvem er det man gør det her for? Fordi det er ikke for for mig som minister eller for nogle embedsmænd, det erfordi vi skal skabe et ældre liv med livsglæde, uddyber Ældreministeren.

Foto: AVISEN

Frisættelse af kommunerne på ældreområdet betyder, at kommunerne får mere frihed til at tilpasse ældreplejen til lokale behov og ønsker. Samtidig betyder det også, at kommunerne selv får ansvar for at finde den bedste løsning. Det er vigtigt at have tillid til medarbejderne og deres faglige kompetencer i denne sammenhæng.

Det er en stor opgave og et stort ansvar, og det er vigtigt at huske på, at det handler om mennesker og deres livskvalitet. Ministeren opfordrer til at starte ved borgerens behov og have tillid til medarbejdernes faglige kreativitet. Samtidig arbejder ministeren på at inspirere og motivere andre kommuner til at tage ansvar og finde den bedste løsning for ældreplejen.