ADP har haft en rigtig god første halvdel af 2023. Virksomheden har øget sin omsætning med 8,6%, hvilket svarer til en ekstra indtjening på 8,7 millioner danske kroner. Resultatet for perioden er også imponerende og beløber sig til 74,8 millioner danske kroner, hvilket er næsten 10% bedre end samme periode sidste år. Denne fremgang i indtjening sker på trods af et år, der har været præget af svingninger og usikkerhed på markedet.

ADP A/S har haft et fantastisk første halvår i 2023 med en indtjening på 74,8 millioner danske kroner. Dette er 6,7 millioner danske kroner bedre end i samme periode sidste år. Fra januar til juni i 2023 har ADP oplevet en vækst på 3,5% i den samlede mængde af varer, der er blevet transporteret gennem deres havne. Det svarer til 4,2 millioner tons varer. Denne fremgang sker i forhold til første halvår i 2022, som allerede var et rekordår. Denne vækst i varetransport er særlig tydelig inden for containertransport og bulkvarer, og det bidrager væsentligt til den store mængde af varer, der håndteres på deres havneterminaler.

Fast bulk har haft en samlet vækst på 31% i forhold til samme periode sidste år, hvilket tilskrives især store laster med træpiller. Den positive udvikling understreger ADP-havnenes store betydning for Danmarks forsyningssikkerhed og opretholdelse af forsyningskæderne.  

Fremgangen i fast bulk-forretningen skyldes også stor fremgang på Nyborg Havn, hvor vi i første halvår af 2023 har haft en vækst på 144 tusinde tons inden for råstoffer i forhold til samme periode sidste år. En generel stigende efterspørgsel på arealer og faciliteter på Nyborg Havn har i første halvår af 2023 resulteret i tilflytning af nye kunder, som har givet øget aktivitet inden for især fast bulk og projektlaster.

Fredericia Havns styrkede markedsposition har i de senere år givet rekordhøj tonnage på containere. I første halvår af 2023 har containerforretningen stabiliseret sig på samme høje niveau som i 2022. Det er meget tilfredsstillende, at containermængderne fortsætter med at levere høje volumener i et uforudsigeligt containermarked. 

Rune D. Rasmussen, CEO, ADP A/S.

– Det solide halvårsregnskab med et stærkt resultat og fortsat høj vækst i omsætning er et signal om, at vi leverer på strategien – med fortsat stor opbakning fra vores ejere. Vi har i de senere år taget del i væksten på containermarkedet og med den politiske godkendelse af havneudvidelsen kan vi inden længe igangsætte den planlagte udvidelse af containerterminalen. Med etableringen af selskabet Fredericia Container Terminal sammen med Fredericia Shipping A/S står vi styrket til de kommende års vækst på containere, som flytter sig i retning af vores transportkorridor i takt med udviklingen af havn og dry port, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Udlejningsaktiviteten i Taulov Dry Port fortsætter på et højt niveau. I første halvår af 2023 har vi afsluttet byggeriet af Etape II på 61.896 m2 lager- og logistikbyggeri, som er fuldt udlejet. Som følge af en fortsat stor efterspørgsel efter lagerkapacitet i Taulov Dry Port, har vi igangsat opførelsen af Etape III på 97.000 m2 lav-emissions lagerbyggeri, som står færdigt medio 2024.

Selskabet har i 2023 ligeledes igangsat opførelsen af et 40.000 m2 stort lav-emissions lagerdomicil til A.P. Møller Mærsk. Lageret opføres efter den europæiske BREEAM Excellent standard, og lagerfaciliteten bliver et nøgle asset i Mærsk’ ambitiøse strategi om levering af langvarige og bæredygtige distributions- og lagerløsninger til deres kunder.

Bestyrelsesformand Christian Herskind. Foto: AVISEN

– ADP leverer endnu et solidt halvårsresultat, og det dokumenterer, at vi fortsætter udviklingen med historiske vækstrater på ADP-havnene og i Taulov Dry Port. Et første halvår med stigende godsmængder, en ejendomsportefølje i hastig udvikling og omsætningsfremgang betyder, at ADP fortsætter med at levere til gavn for nærområder og ejerkommuner, siger Christian Herskind, bestyrelsesformand i ADP A/S.

Steen Wrist (S). Foto: AVISEN

Næstformand for bestyrelsen, Borgmester i Fredericia, Steen Wrist, glæder sig over ADP’s flotte halvårsresultat, og siger:

– ADP fortsætter med at levere på et meget højt niveau, og tallene viser, at medarbejderne endnu engang har løbet rigtig stærkt, og at de med stor fleksibilitet får det til at lykkedes samtidig med, at selskabet hele tiden udvikler sine aktiviteter.