Kunstprojektet KUNST GIVER BALLAST holder mandag den 25. september fernisering i Middelfart. Senere skal kunsten på tur rundt i Danmark. Baggrunden for projektet er, at 109.000 børn i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer. Det svarer til flere end 700 børn alene i Middelfart Kommune – eller to i hver skoleklasse i gennemsnit.

Kunstprojektet KUNST GIVER BALLAST giver børn og unge fra familier med alkoholmisbrug mulighed for at udtrykke følelser og tanker, der kan være svære at formulere i ord. På den måde kan kunst have en positiv indvirken på børn og unges mentale sundhed og trivsel.

KUNST GIVER BALLAST holder fernisering mandag den 25. september kl. 15:00-16:30 i Panorama Biografen i Middelfart, hvor de unge kunstnere vil præsentere deres værker for inviterede politikere, elever fra Ungdomsskolen, FGU og elever fra folkeskolen. Børn og unge fra Ballast – et projekt som tilbyder gratis hjælp og behandling til børn og unge fra familier med alkoholproblemer – har i fællesskab malet fire enorme flasker med hver deres budskab. Hele processen er filmet af unge hjemløse fra forsorgscenter Skjoldbos medieproduktionsselskab SB110.

Den professionelle kunstner Daisy Dahl, som er ambassadør for Ballast, har stået for faciliteringen af KUNST GIVER BALLAST, der er støttet af Roskilde Festival Foreningen.

Efter ferniseringen i Middelfart skal kunstprojektet på tur rundt i Danmark, hvor der bl.a. arrangeres udstillinger og events på kunstmuseer, biblioteker og rådhuse.

Gratis og professionel behandling til børn og unge

Ballast er et gratis og professionelt behandlingstilbud fra KFUM’s Sociale Arbejde til 5-25-årige børn og unge, der vokser op i familier med alkohol- og stofmisbrug. Børnene har det ofte svært, fordi de forsøger at dække over forældrene, må tilsidesætte egne behov og har vanskeligt ved at tolke, føle og udtrykke følelser. Ballast tager udgangspunkt i den pædagogiske metode NUSSA, som er træning og udvikling af hjernen gennem leg og aktivitet, hvor deltagerne får redskaber til at tackle nogle af hverdagens udfordringer.

Ballast findes foreløbig i syv jyske kommuner, og KFUM’s Sociale Arbejde vil gerne udbrede tilbuddet til flere kommuner, for behovet for hjælp og støtte er stort. Læs mere på www.projektballast.dk.

KFUM’s Sociale Arbejde har hovedkontor i Strib ved Middelfart. Organisationen hjælper børn, unge og voksne i udsatte livssituationer, fx mennesker i ensomhed, hjemløshed, misbrug, fattigdom, psykisk sårbarhed samt sårbare familier og andre, som står udsat. Med 200 institutioner og sociale tilbud, 1.200 ansatte og 2.750 frivillige er KFUM’s Sociale Arbejde en af Danmarks største sociale diakonale organisationer.