Regionsrådet har afsat knap 25 mio. kr. til at ombygge sygehuset i Middelfart, så det fremover kan huse Danmarks første nærhospital. Arbejdet begynder i juni 2024, og nærhospitalet, der skal drives sammen med Middelfart Kommune, forventes at stå klar til brug i maj 2025.

Inden længe vil håndværkerne hamre og banke på sygehuset i Middelfart. Sygehuset skal nemlig bygges om, så det fremover kan fungere som Danmarks første nærhospital. Et nærhospital tæt på borgerne med fokus på sammenhæng – både mellem fysiske og psykiske sygdomme og mellem regionale og kommunale tilbud – og et nærhospital, som ejes og drives sammen med Middelfart Kommune.  

Allerede i marts 2023 godkendte regionsrådet et forslag til, hvilke regionale funktioner nærhospitalet skal indeholde, efter region og kommune tidligere på året havde afholdt borgermøde for at få borgerens input til det nye nærhospital. Nu har regionsrådet sat 24,6 mio. kr. af til at renovere og tilpasse regionens del af nærhospitalet.

Bo Liebergren Foto: AVISEN

Regionsrådsformand Bo Libergren (V) siger:

– Vi har længe ventet forgæves på de puljemidler, regeringen lovede at sætte af til nye nærhospitaler. Nu kan vi ikke vente længere og har derfor valgt selv at afsætte penge til ombygningen. Vi har haft en rigtig god dialog med Middelfart Kommune om nærhospitalet – fra de første tanker opstod, igennem vores inddragende dialog med borgerne, til nu, hvor vi er klar til at samle en række relevante sundhedstilbud tæt på borgerne. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at skabe mere sammenhæng og kvalitet i behandlingen af borgerne, uanset om borgeren har fysiske udfordringer, psykiske udfordringer eller begge dele.

Ombygningen kommer til at strække sig fra juni 2024 til maj 2025, hvor alle de nye regionale funktioner i nærhospitalet er flyttet ind.  

Rygcenter flytter ud og giver plads til nye funktioner

Det regionale Rygcenter Syddanmark flytter i juni 2024 fra Middelfart Sygehus til Kolding Sygehus og giver dermed plads til blandt andet et regionalt daghospital, lokalpsykiatrien og Afdeling for Traume- og Torturofre.

I daghospitalet vil udvalgte patientgrupper inden for det medicinske område blive tilbudt ambulant behandling og opfølgning på behandlingsforløb i deres eget nærområde. Ved etableringen af et dagshospital vil der samtidig blive arbejdet for gensidige, smidigere overgange mellem de kommunale og regionale tilbud, som findes i huset.

På det psykiatriske område vil lokalpsykiatrien i Middelfart, socialpsykiatrien, forebyggende kommunale tilbud og Afdeling for Traume- og Torturofre samles på nærhospitalet, og dermed er der gode muligheder for at styrke samarbejdet til gavn for patienterne.

I det kommende nærhospital vil der fortsat være blandt andet lægevagt, høreklinik, røntgen og scanning, blodprøver og EKG samt jordemoderkonsultation og smerteklinik.

Rygcentret efterlader cirka 8.000 m2. til de nye regionale og kommunale sundhedstilbud. De 24,6 mio. kr., der er afsat til ombygningen af den regionale del af nærhospitalet, skal dække udgifter til både rådgivere og anlæg.