Energi

Inflationen og de stigende energipriser har ramt danske husholdninger hårdt, og det påvirker danskernes lyst og evner til at bruge penge på fødevarer, oplevelser og ferier. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige. Det seneste års store prisstigninger giver enorme udfordringer for både samfundet som helhed og hos den enkelte danske forbruger, der kan opleve...
Som reaktion på de meget høje energipriser har politikerne besluttet at vedtage en ordning, hvor forbrugere har mulighed for at få indefrosset en del af deres elregning til senere. Men ordningen er uansvarlig - og dyr for dem, der tager imod dem, lyder kritikken fra EWII Koncernen. Som reaktion på de meget høje energipriser har politikerne besluttet at vedtage en...
Det er en god idé at skrue lidt ned for varmen for at spare penge i en tid med tårnhøje energipriser, men det kan få konsekvenser for både helbred og bolig, hvis temperaturen bliver for lav, advarer forsikringsselskabet Topdanmark. Midt i energikrisen er danskerne i fuld gang med en række energibesparende tiltag, heriblandt at skrue ned for varmen. Det kan dog...
Regeringen vil midlertidigt udskyde lukningen af dele af tre danske kraftværker, og en række partier bakker op. På den baggrund genbesøger Energistyrelsen nu tre konkrete sager om lukning af kraftværker. Formålet er at udskyde lukninger af hensyn til elforsyningssikkerheden. Initiativet ændrer ikke på Danmarks klimamål på længere sigt. Energistyrelsen påbegynder nu en genbehandling af tre konkrete sager om lukning af...
Hvis vi skal nå de politiske mål om at firedoble produktionen af grøn strøm på otte år, skal vi trække elkabler, rejse master og bygge transformatorstationer i et væsentligt højere tempo end hidtil. Energinet og Green Power Denmark kommer nu med en række initiativer, som skal være med til at rydde forhindringer af vejen, så elnettet hurtigere bliver klar...
Carlsberg har indgået en elkøbsaftale med Better Energy, der betyder, at bryggeriet aftager 29 GWh om året af ny grøn og støttefri strøm. Aftalen er en markant milepæl i Carlsbergs ambitiøse bæredygtighedsprogram Together Towards ZERO and Beyond. Og den grønne elkøbsaftale er hovedårsagen til, at Better Energy opfører en ny stor solcellepark. Carlsberg har netop underskrevet en stor elkøbsaftale (Power...
Der er samlet konstateret tre lækager på gasledningerne Nord Stream 1 og Nord stream 2 henholdsvis nordøst og sydøst for Bornholm. Der er tale om to lækager på Nord Stream 1 og én lækage på Nord Stream 2. De danske myndigheder er mandag aften blevet orienteret om et større trykfald på Nord Stream 1. Det drejer sig om to lækager,...
En ny undersøgelse blandt medarbejdere i danske virksomheder viser, at mange af os glemmer de gode energisparevaner, når vi tager på arbejde. Energistyrelsen opfordrer derfor til at tage en drøftelse om muligheder for energibesparelser ude på arbejdspladserne og til at bruge de gode råd til energirigtig adfærd på arbejdspladser. Mange små energibesparelser kan tilsammen have stor betydning for at...
I forsikringsbranchen oplever man et stigende antal henvendelser fra bekymrende boligejere, der vil vide hvordan deres brænde og træpiller, er forsikret. Mange hus- og sommerhusejere er opmærksomme på, at de har store værdier i skure og under åbne halvtage på deres ejendomme. - Det er opkald og samtaler, som vi selvfølgelig har stor forståelse for, men det er også spørgsmål,...
Fremover vil Storebæltsforbindelsens ikoniske højbro syne mørkere end tidligere. Det skyldes, at Sund & Bælt har valgt at slukke for konstruktionsbelysningen. Ændringen indebærer, at belysning af pylonernes udvendige flader nu slukkes. Belysningen på konstruktionselementerne under vejbaneniveau fastholdes af hensyn til skibstrafikken. Konstruktionsbelysningen blev udskiftet hen over foråret med den nyeste LED-armatur teknologi som en del af en omfattende energioptimering af belysningssystemerne...

Du kan brevstemme fra den 11. oktober

0
Fra tirsdag den 11. oktober 2022 kan du brevstemme til folketingsvalget den 1. november. Du kan derfor ikke brevstemme endnu. Tirsdag den 1. november 2022...

Fokus på blå vandveje