Integration

Der skal laves en hurtig indsats, som betyder, at der skal udarbejdes en detaljeret handleplan inden for de første 5. hverdage efter at en flygtning eller indvandrere er ankommet til Fredericia Kommune.

Henning Hansen, Venstre.

Elementerne i handleplanen skal for den absolut største dels vedkommende handle om uddannelse og job. Det skal kunne betale sig at arbejde, og det skal på samme måde kunne betale sig at uddanne sig. Venstre i Fredericia tror på at motivationen i forhold til selvforsørgelse i form af job eller/og uddannelse er størst, når man lige er kommet hertil. Derfor denne hurtige indsats. Ud over de nyankommne flygtninge og indvandrere skal der gøres en særlig indsats over for de flygtninge og indvandrere, der efter mange år i Danmark ikke har fundet fodfæste, hverken i forhold til job eller sprog. I sidste ende handler det om retten og pligten til selvforsørgelse, udtaler Venstrekandidat Henning Hansen.

Jobcentret 

Det er ligeledes vigtigt for Venstre, at retten og pligten til selvforsørgelse er en væsentlig kerneværdi i servicen overfor borgerne. Det enkelte menneske skal behandles med respekt, og der skal arbejdes sammen med og for den enkelte borger, ”Venstre vil arbejde for at lægelig dokumenteret nedslidning med tabt arbejdsevne til følge tages alvorligt uden at den enkelte borger først skal igennem opslidende og intetsigende ressourceforløb”, udtaler Venstrekandidat Kurt Kingod. ”Åbenlyse sager skal i størst muligt omfang behandles så hurtigt som overhovedet muligt, så der på den måde bliver frigjort ressourcer til andre borgere”, udtaler Venstrekandidat Børge Larsen. ”Venstre vil i det hele taget prioritere, at borgere får en hurtig afklaring på deres sag. For den enkelte borger skal der skal være fokus på retten og pligten til selvforsørgelse. Men der skal også være fokus på de understøttende tiltag, der skal til for den enkelte borger, når sygdom og opslidning har nået et niveau, hvor yderligere indsatser for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet, er åbenbart formålsløst”, udtaler Kurt Kingod.

Børge Larsen, Venstre.

Beskæftigelse og uddannelse

Venstre vil, at der bliver et bedre match mellem virksomhedernes behov for kompetencer og arbejdskraft og de borgere, som kommunen matcher til virksomhederne. Der vil være mangel på arbejdskraft i fremtiden, så der er behov for alle på arbejdsmarkedet. ”Vi kan heller ikke som samfund være bekendt at lade folk gå på passiv forsørgelse. Igen handler det om retten og pligten til selvforsørgelse. Alle har noget at bidrage med, og alle skal bidrage med det, de kan. Vi skal turde stille krav, så Venstre vil, at der skal laves en ekstra indsats for alle borgere på offentlig forsørgelse”, udtaler Henning Hansen. Det er derudover en prioritet for Venstre at tiltrække uddannelser til kommunen, som matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft, og som har en positiv påvirkning på, at flere borgere kommer i ordinær beskæftigelse. Der er ligeledes en prioritet for Venstre, at vi tiltrækker uddannelser, som medfører at flere vælger at bosætte sig i Fredericia.