Onsdag den 8. november kl. 10 vil Venstre bygge bro mellem Middelfart, Fredericia og Region Syddanmark.

Borgmesterkandidater Regitze Tilma og Peder Tind, og Regionsformand Stephanie Lose tager en tur over Den Gamle Lillebæltsbro – “vi skal sammen ud og bygge bro gennem Bridge Walking”, fortæller de i en pressemeddelse. 

“Middelfart og Fredericia samarbejder om rigtig mange ting. Fra specialtandpleje, supercykelsti og turisme til erhvervstiltag, events og uddannelsestilbud. Men der er endnu mere at komme efter”, mener spidskandidaterne.

”Ved at samarbejde får vi flere muligheder og kombinerer vores styrker, så vi kan løfte en større opgave. Det seneste samarbejde er gennem Naturpark Lillebælt, der er et tværkommunalt natur- og turismeprojekt. Turisterne er jo lige glade med, hvor den ene kommune starter og den anden stopper. De skal have en samlet oplevelse, og det kan vi give dem ved at bygge bro gennem et godt samarbejde, ” siger Regitze Tilma, borgmesterkandidat i Middelfart.

Kommunerne og regionen har etableret et omfattende samarbejde på psykiatri- og sundhedsområdet, hvor det er vigtigt at bygge bro, så man sikrer sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne, sikre dialog og koordinering parterne imellem. Alligevel er der ikke tvivl om, at udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen står allerøverst på dagsorden på sundhedsområdet i det kommende år:

”Det er enormt vigtigt, at vi fortsætter udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor vi bliver endnu bedre til at samarbejde om patienternes forløb, og hvor sygehusene er tilgængelige udenfor sygehusets mure. I Fredericia har vi f.eks. fået etableret et fremragende samarbejde centreret omkring det nye sundhedshus, og den slags samarbejder er nøglen til fremtidens sundhedsvæsen. Filosofien er, at vi kan meget mere sammen, end vi kan hver for sig”, siger Regionrådsformand Stephanie Lose

”Patienter og pårørende skal føle, at systemet hænger sammen. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi får bygget bro, så f.eks. hjemkomst fra et sygehus til pleje, genoptræning og rehabilitering kører så effektivt som muligt med fokus på den enkelte borger. Det er her, borgerne kan mærke den ægte brobygning” siger Peder Tind, borgmesterkandidat i Fredericia.