Vil du være med til at præge udviklingen af dit lokale bibliotek, så stil op til valg til Bibliotekets brugerråd. Siden 2011 har Fredericia Bibliotek haft et velfungerende brugerråd. Nu er det tid for at vælge 3 nye repræsentanter for en ny 2-årig periode – 2018-2019.

Så kunne du tænke dig at være med til at præge udviklingen af dit lokale bibliotek, så har du mulighed for at stille op til bibliotekets brugerrådsvalg onsdag den 8. november. Brugerrådets opgave er at rådgive bibliotekets ledelse, så bibliotekets tilbud i størst muligt omfang dækker den lokale befolknings ønsker og behov.

Brugerrådet skal også være med til at kigge fremad, så biblioteket finder sin rolle i et forandret medie- og informationslandskab. Rådet skal være med til at udvikle og udvide bibliotekets berøringsflade i lokalområdet, så endnu flere får lyst til at bruge deres lokale bibliotek. ”Jeg har været en del af brugerrådet siden starten i 2011 og det er spændende at følge bibliotekets udvikling på nærmeste hold. Biblioteket varetager en stor formidlingsopgave og har et højt serviceniveau, som er værd at støtte og værne om”, siger formanden for brugerrådet Jette Wolthers, der selv genopstiller og opfordrer andre til at stille op også. Bibliotekets brugerråd holder fire årlige møder og tager med jævne mellemrum på inspirationsture til andre biblioteker.

Har du lyst til at være en del af et spændende udviklingsforum, så kom og deltag i valget til bibliotekets brugerråd den 8. november kl. 18.30.

Du kan læse mere om brugerrådet på https://fredericiabib.dk/brugerraadet, og du er velkommen til at kontakte bibliotekschef Jytte Bræmer for flere oplysninger om brugerrådets arbejde på 72106810/jytte.bramer@fredericia.dk.