Virksomheden Electrolux havde denne aften inviteret medarbejdere, venner af huset og naboer til politisk debat med et panel bestående af Pernelle Jensen (V), Jacob Bjerregaard (A), Cecilie Roed Schultz (Ø), Marianne Thomsen (F) og Susanne Eilersen (O).

Electrolux Country Manger, Søren Bang bød velkommen, inden politikerne gav et kort oplæg på tre minutter med fokus tre på drivkræfter fra Electrolux’s formål, som er: “Shape living for the better”, at skabe den bedst mulige levevis. Det arbejder Fredericia-virksomheden hen imod med udgangspunkt i tre strategiske drivkræfter; Agér bæredygtigt, Skab bedre oplevelser og Søg forbedringer.

“I Fredericia er man i gang med at forsøge at mindske ressourcespildet, ligesom i denne virksomhed, bl.a nede på Fredericia Spildevand. Vi vil gerne se nogle unge mennesker komme i arbejde. Så kan vi godt se på dækningsafgiften”
”Vi har fået indført at Fredericia i 2030 skal være en co2-neutral kommune. For os når vi snakker miljø og klima så griber det ind i alle livet forhold”, sagde Marianne Thomsen fra SF.

“Vi understøtter Business Fredericia og virksomhedernes rammevilkår. Flere virksomheder betyder flere penge i kommunekassen. Vi vil gerne tiltrække de relevante uddannelser til byen som matcher byens virksomheder.  Vi har øget fokus på elever med særlige talenter. Et særligt tilbud til de bogligt stærke elever. Vi har fokus på uddannelsesvejledning, hvor vi har investeret 1 million på området”, sagde Pernelle Jensen fra Venstre.

“Det er meget interessant at dyrke jeres værdiord over på en kommune som Fredericia.  Jeg har fokus på den økonomiske bæredygtighed. Vi har haft en kommunal økonomi som skulle genoprettes.  Det er lykkes med et stærkt samarbejde mellem virksomheder, fagforeninger og kommunen.  Vi har en situationen med højkonjunktur, men en mangel på arbejdskraft. Derfor har kommunen fokuseret på bl.a efteruddannelse. I vil gerne skabe gode oplevelser. Det vil vi også gerne. Vi bruger teater og kulturen i byen. Det er en pligt for en virksomhed. Men det er også en pligt for en kommune. Vi har vores uenigheder. Men vi har en pligt for at søge forbedringer for denne kommune. Vi indrager også i højere grad virksomheder, foreninger for at skabe det bedst mulige sammenhold for at skabe forbedringer i Fredericia. Hvis man skal have sådan en ”koncern” (Fredericia Kommune) til at fungere, så går det ikke at vi bruger tiden på at skændtes. Jeg tror på, at Fredericia har haft brug for den ro. Det tror jeg forældrene i børnehaverne, men også fremtidens investorer sætter stor pris på. Den vej skal vi fortsætte”, sagde Jacob Bjeregaard.

“Vi har fire år i træk lavet budgetter sammen. Det er netop forskellighederne, der har skabt de sidste fire års budgetforlig.
For Dansk Folkeparti er det vigtigere, at vi får vores politik gennemført, end hvem der sidder for bordenden. Gennem vores sundhedshus kan vi nu tænke sundhed på en helt ny måde.
Fredericia er også blevet en WHO ”Sund by”, sammen med blot fem andre danske byer, der gennem samarbejde og nye initiativer skal sikre Fredericianernes fremtidige sundhed. I forhold til de afsatte midler til flygtninge og indvandere, så vil vi gerne se på at flytte flere midler fra flygtninge og indvandrere og over på handikap og ældre”, sagde Susanne Eilersen.

“Fredericia skal fokusere på bæredygtighed, bl.a gennem sociale klausuler. Vi tror på investeringer fremfor besparelser. Det er forskellen fra sidste byrådsperiode til i dag. Det er derfor vi har råd til velfærd og vi i dag har en sund økonomi Det kan vi takke en ret dygtig borgmester for. Vi er nødt til at tænke på kommunens behov for infrastruktur fremfor en enkelt virksomheds behov”, sagde Cecilie Schultz.

Fra publikum blev der efterfølgende flere gange efterspurgt uenighed blandt byrådsmedlemmerne, hvor er de, blev der spurgt. Samtlige paneldeltagere præsenterer forskellige bud på, hvorfor det er kompromiserne, der har skabt et sundt miljø for erhvervsliv og borgerne. En anden af de fremmødte i Electrolux’ kantine valgte at rose alle by-rødder for at have arbejdet så godt sammen, “det er befriende at opleve som borger” i Fredericia.

“Fredericia skal lære at tro på sig selv. Vi er i dag i højere grad en teaterby end en industri- og arbejderby med en høj kriminalitetsstatistik.Det er et langt sejt træk at blive en attraktiv by. Men jeg tror på, at når vi mødes om fire år, så vil vi se tilbage på endnu fire år, hvor Fredericia som brand, er blevet endnu bedre”, sagde Jacob Bjerregaard.

“Vi skal ikke undervurdere sundhedshusets betydning for Fredericia. Vi har ikke kun mistet en politistation og en sygehus. Vi får noget her. Samtidig med investeringer i tørhavnen og fra mange forskellige virksomheder blomstrer andre områder i byen også. Der er kort sagt meget at være stolt af”, sagde Susanne Eilersen.

Aftenen bød også på en debat omkring infrastrukturen om Strevelinsvej. Der blev budt på forfriskninger og var godt 30 fremmødte.