En særlig undersøgelseskommission vil have et år til at undersøge om der var politisk indblanding i hjemsendelsen af fem ledende medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), som blev besluttet af den daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) i 2020.

Kommissionen skal undersøge om der blev taget usaglige hensyn i forbindelse med hjemsendelsen efter kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Justitsminister Peter Hummelgaard. Arkivfoto: AVISEN

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har fremsat lovforslaget om at nedsætte denne kommission, som skal undersøge forløbet omkring beslutningen. Beslutningen om at hjemsende medarbejderne vakte international opmærksomhed, da kritikere mener, at sagen kan skade forholdet til efterretningstjenesterne. En af de fem hjemsendte var Lars Findsen, den tidligere chef for FE. Han hævder, at han advarede Trine Bramsen mod at hjemsende hele FE-ledelsen, men ministeren afviser at have politisk forfulgt nogen.

Om lovforslaget

Lovforslaget, som Justitsminister Peter Hummelgaard fremsætter, har til formål at nedsætte en særlig undersøgelseskommission, som skal undersøge beslutningen om hjemsendelse af fem ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Kommissionen vil have til opgave at undersøge forløbet vedrørende tjenestefritagelsen af de fem medarbejdere og undersøge, om der blev varetaget usaglige hensyn i forbindelse med tjenestefritagelsen. Undersøgelseskommissionen vil også skulle afgive en udtalelse om, hvorvidt det offentlige bør søge nogen draget til ansvar på baggrund af undersøgelsen.

Lovforslaget indeholder også bestemmelser om offentliggørelse af undersøgelseskommissionens beretning. Beretningen skal udarbejdes i en form, som ikke vil kunne skade forholdet til fremmede magter, statens sikkerhed eller tredjemand. Det foreslås, at undersøgelseskommissionen skal tilrettelægge sit arbejde, således at beretningen kan afgives senest et år efter, at kommissionen er nedsat. Denne tidsramme er forlænget i forhold til et tidligere lovforslag, som havde en tidsramme på seks måneder.