Langt de fleste forbrugere vil opleve en begrænset stigning, mens enkelte vil få en markant prisstigning, viser en ny undersøgelse fra Dansk Fjernvarme.

Dansk Fjernvarme har spurgt sine medlemmer om hvilken varmepris de på nuværende tidspunkt forventer at gå ind i januar 2013 med. 131 selskaber forventer enten at sænke prisen eller holde den stort set i ro set i forhold til prisen i august 2022. Det svarer til i alt 1,16 mio. forbrugere eller 75 procent af de fjernvarmekunder der er repræsenteret i undersøgelsen. 106 selskaber forventer at hæve prisen på fjernvarme. Blandt de 106 selskaber er der imidlertid stor forskel på, hvor meget de forventer at hæve prisen.

29 fjernvarmeselskaber forventer pr. Januar 2023 at have en pris på 26.000 kroner eller mere for et standardhus. De 29 selskaber leverer fjernvarme til cirka 70.000 boliger.

– De danske fjernvarmeselskaber er generelt ramt af de stigende priser, ikke mindst på gas og strøm, men også på træflis og træpiller. I det lys er det positivt, at hovedparten af fjernvarmekunder, i modsætning til de individuelle gaskunder, kun i mindre grad bliver berørt af stigende priser, lyder det fra den politiske chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard, der fortsætter:

– Det skyldes at fjernvarmen kan bruge mange forskellige energikilder, såsom overskudsvarme, bæredygtig biomasse, solvarme, affaldsenergi og andet og derfor ikke er afhængig af én kilde, såsom gas eller el. Dermed er de mere robuste og bedre i stand til at holde priserne i ro, end de mange boligejere, der enten er helt afhængige af naturgas eller strøm.

EU prisloft på el truer
Der er dog en række forbrugere, der vil opleve stigende priser, og en betydelig del, der vil opleve, at deres priser stiger markant.

I alt vil cirka 400.000 forbrugere blive ramt stigninger på mere end 10 procent og af dem vil ca. 70.000 nu opleve, at prisen på fjernvarme bliver mere end 26.000 om året. Det er en alvorlig situation, som en mulig ny skat på el, kun vil gøre værre, lyder det fra brancheorganisationen.

– EU Kommissionen har varslet et loft over prisen på el. I fjernvarmeselskaberne, der arbejder non-profit, bliver de nye, højere indtjeninger brugt til at holde fjernvarmepriserne lave, ligesom fjernvarmeforbrugerne holdte hånden under elsystemet alle de år vi har haft lave elpriser. Hvis vi ikke længere får den mulighed, vil det gå hårdt ud over fjernvarmekunderne og langt flere vil opleve markante prisstigninger på at få varmet deres bolig op, siger Rune Moesgaard.

Fakta om undersøgelsen:

– I alt har 237 fjernvarmeselskaber ud af landets 357 fjernvarmeselskaber deltaget i undersøgelsen.
– Ca 85 pct af de 1,85 mio fjernvarmeforbrugere er repræsenteret i undersøgelsen
– 131 fjernvarmeselskaber forventer at sænke prisen, holde den i ro eller højest varsle en stigning på op til 10 procent. Det svarer til 75 procent af de fjernvarmekunder, der er repræsenteret i undersøgelsen
– 106 fjernvarmeselskaber forventer at hæve prisen, heraf forventer 29 selskaber at hæve prisen til mere end 26.000 kroner om året.
– Samlet set er den forventede prisstigning fra august 2022 til januar 2023 for de deltagende selskaber på i gennemsnit steget med 13,9 procent og den vægtede gennemsnitlige pris for et standardhus er til 15.566 kr.